Διαφάνεια 1

Γνωσιακή

Οδηγούς βήμα προς βήμα, μαθήματα βίντεο και τεχνικές πληροφορίες

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το RM-4000P / 4010P / 4015P / 4100S / 4110S

Αυτό το άρθρο περνάει από τα βασικά στοιχεία της χρήσης της σειράς RecMic II.

 Γνωριμία με τη συσκευή

Σειρά RecMic II

1 Πρωτεύον μικρόφωνο 16 F2 (Λειτουργία 2)
2 Καταγραφή τριών χρωμάτων LED (κόκκινο, πράσινο και μπλε) 17 F3 (Λειτουργία 3)
3 Εισαγάγετε δείκτη ευρετηρίου  18 F4 (Λειτουργία 4)
4 NEW LED (μπλε) 19 F1 LED (μπλε)
LED 5 INS / OVR (κόκκινο) 20 F2 LED (μπλε)
Κουμπί 6 NEW 21 F3 LED (μπλε)
Πλήκτρο εισαγωγής / αντικατάστασης 7 22 F4 LED (μπλε)
8 Κουμπί επαναφοράς 23 Ενσωματωμένο ηχείο
Κουμπί εγγραφής 9 24 καλώδιο USB
Κουμπί αναπαραγωγής / παύσης 10 25 Δευτερεύον μικρόφωνο
Κουμπί γρήγορης προώθησης 11 Κουμπί 26 Επιστροφή
12 Trackball Διακόπτης 27 Slide Record / Stop / Play / Review
13 Αριστερό κουμπί 28 A (Λειτουργία a)
Κουμπί δεξιά 14 Κουμπί 29 B (Λειτουργία b)
15 F1 (Λειτουργία 1) Κουμπί 30 C (Λειτουργία c)

 

Πώς να δημιουργήσετε μια υπαγόρευση

 • Με το λογισμικό Olympus ανοιχτό, πατήστε το κουμπί "NEW" στο RecMic για να ανοίξετε το παράθυρο Direct Recording.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 1  

 • Σπρώξτε το διακόπτη ολίσθησης στη θέση "REC" και αρχίστε να υπαγορεύετε. 
 • Για να διακόψετε την υπαγόρευση, μετακινήστε το διακόπτη ολίσθησης στη θέση "STOP". 
 • Για να συνεχίσετε να υπαγορεύετε, μετακινήστε το διακόπτη ολίσθησης στη θέση "REC". Αυτό θα συνεχιστεί με την ίδια υπαγόρευση.

Αντικατάσταση μιας υπαγόρευσης

 • Μετακινήστε το διακόπτη ολίσθησης στη θέση "REV", αυτό θα επιστρέψει στην υπαγόρευση.
 • Πατήστε το πλήκτρο "INSERT / OVER" για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία. Για να αντικαταστήσετε, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το εικονίδιο overwrite.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 2

 • Όταν φτάσετε στην αρχή της ενότητας που θέλετε να αντικαταστήσετε, μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "REC".

Εισαγωγή υπαγόρευσης

 • Μετακινήστε το διακόπτη ολίσθησης στη θέση "REV", αυτό θα επιστρέψει στην υπαγόρευση.
 • Πατήστε το κουμπί "INSERT / OVER" για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία. Για να εισαγάγετε πρόσθετες εγγραφές σε μια υπαγόρευση βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το εικονίδιο ένθετου.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 3

 • Όταν φτάσετε στην αρχή της ενότητας που θέλετε να ξεκινήσετε την εισαγωγή, μετακινήστε το διακόπτη ολίσθησης στη θέση "REC".

Μερική διαγραφή μιας υπαγόρευσης

 • Σύρετε τη γραμμή διάρκειας εγγραφής στο σημείο εκκίνησης όπου θέλετε να διαγράψετε το αρχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη μερικής διαγραφής.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 4

 • Η επόμενη γραμμή διάρκειας εγγραφής διαφάνειας στο τελικό σημείο όπου θέλετε να διαγράψετε το αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εκτέλεση μερικής διαγραφής

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 5

 • Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη μερική σβήσιμο κάντε κλικ στο OK για να συνεχίσετε ή κάντε κλικ στο Cancel για να τερματίσετε τη μερική σβήσιμο.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 6

Τερματισμός υπαγόρευσης

 • Αν θέλετε να τερματίσετε την υπαγόρευση, επιλέξτε μία από τις επιλογές Τέλος, Εκκρεμεί ή Ακύρωση.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 7

 • Αν έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος, θα σας ζητηθεί να ονομάσετε το αρχείο και να επιλέξετε ένα φάκελο για να αποθηκεύσετε την εγγραφή.
 • Εάν θέλετε να συνεχίσετε την εγγραφή, πατήστε αργότερα το Σε εκκρεμότητα και αυτό θα αποθηκεύσει το αρχείο στο φάκελο εγγραφής για να επιστρέψετε.
 • Εάν θέλετε να τερματίσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Cancel (Άκυρο) και θα σας ζητηθεί αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.
  • Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε είτε Τερματ. Είτε Εκκρεμεί και να αποθηκεύσετε το αρχείο ανάλογα.
  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Άκυρο, αυτό θα διαγράψει την εγγραφή.

Πώς να δημιουργήσετε μια υπαγόρευση

 • Με το λογισμικό Olympus ανοιχτό, πατήστε το κουμπί "NEW" στο RecMic για να ανοίξετε το παράθυρο Direct Recording.  

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 1

 • Πατήστε το κουμπί "REC" και αρχίστε να υπαγορεύετε. 
 • Για να διακόψετε μια υπαγόρευση, πατήστε το "PLAY / PAUSE" 
 • Για να συνεχίσετε να υπαγορεύετε, πιέστε τη θέση "REC". Αυτό θα συνεχιστεί με την ίδια υπαγόρευση.

Αντικατάσταση μιας υπαγόρευσης

 • Πιέστε τη θέση "REW", αυτό θα επιστρέψει στην υπαγόρευση.
 • Πατήστε το κουμπί "INSERT / OVER" για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία. Για να αντικαταστήσετε, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το εικονίδιο αντικατάστασης.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 2

 • Όταν φτάσετε στην αρχή της ενότητας που θέλετε να αντικαταστήσετε, πατήστε τη θέση "REC".

Εισαγωγή υπαγόρευσης

 • Πιέστε τη θέση "REW", αυτό θα επιστρέψει στην υπαγόρευση.
 • Πατήστε το κουμπί "INSERT / OVER" για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία. Για να εισαγάγετε πρόσθετες εγγραφές σε μια υπαγόρευση βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το εικονίδιο ένθετου.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 3

 • Όταν φτάσετε στην αρχή της ενότητας που θέλετε να ξεκινήσετε την εισαγωγή, πατήστε τη θέση "REC".

Μερική διαγραφή μιας υπαγόρευσης

 • Σύρετε τη γραμμή διάρκειας εγγραφής στο σημείο εκκίνησης όπου θέλετε να διαγράψετε το αρχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη μερικής διαγραφής.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 4

 • Στη συνέχεια, στη γραμμή διάρκειας εγγραφών διαφανειών, στο τελικό σημείο όπου θέλετε να διαγράψετε το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση μερικής διαγραφής.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 5

 • Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη μερική σβήσιμο κάντε κλικ στο OK για να συνεχίσετε ή κάντε κλικ στο Cancel για να τερματίσετε τη μερική σβήσιμο.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 6

Τερματισμός υπαγόρευσης

 • Αν θέλετε να τερματίσετε την υπαγόρευση, επιλέξτε μία από τις επιλογές Τέλος, Εκκρεμεί ή Ακύρωση.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς RecMic II 7

 • Αν έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος, θα σας ζητηθεί να ονομάσετε το αρχείο και να επιλέξετε ένα φάκελο για να αποθηκεύσετε την εγγραφή.
 • Εάν θέλετε να συνεχίσετε την εγγραφή, πατήστε αργότερα το Σε εκκρεμότητα και αυτό θα αποθηκεύσει το αρχείο στο φάκελο εγγραφής για να επιστρέψετε.
 • Εάν θέλετε να τερματίσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Cancel (Άκυρο) και θα σας ζητηθεί αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.
  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε είτε τελειωμένη είτε εκκρεμή κατάσταση και να αποθηκεύσετε το αρχείο ανάλογα.
  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Άκυρο, αυτό θα διαγράψει την εγγραφή.

Στείλτε τις υπαγορεύσεις σας

Μόλις δημιουργήσετε τις εγγραφές σας, μπορείτε να τις στείλετε μέσω των παρακάτω μεθόδων. Το λογισμικό ODMS R7 διαθέτει αυτοματοποιημένες λειτουργίες οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν για μια ομαλή ροή εργασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αν θέλετε να μάθετε για το λογισμικό Olympus, παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στο ODMS R7 GUI Επισκόπηση

Επικοινωνήστε μαζί μας Parralax
Έρχομαι σε επαφή

Υπηρεσία:

Ειδικοί αριθμοί περιοχής

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ: +44 1582 282607

enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy