Slide 1

Znalostní báze

Krok za krokem průvodce, video návody a technické informace

Terminálové služby nebo Citrix jsou podporovány pouze se systémem Workgroup

Tento článek vysvětluje chybovou zprávu při pokusu o spuštění softwaru ODMS v relaci Připojení ke vzdálené ploše, relace Citrix nebo VMware.

 TS je podporován pouze v režimu pracovní skupiny

Pokud plánujete používat software ODMS R7 ve virtuálním prostředí, budete muset znovu nainstalovat software v režimu pracovní skupiny, který vyžaduje, aby k dosažení tohoto cíle byla nainstalována ODMS R7 SCP. Další podrobnosti viz ODMS R7 Průvodce pracovní skupinou.

Pokud právě instalujete software vzdáleně pro koncového uživatele, odpojte se od počítače a nechte koncového uživatele spustit software z jejich strany, který se načte bez této chyby. K chybě dochází, protože k přístupu k počítači používáte připojení ke vzdálené ploše systému Windows, pokud používáte jakýkoli jiný software pro vzdálenou podporu, jako je TeamViewer nebo GoToAssist, tuto chybu nedostanete.

Kontaktujte nás Parralax
Být v kontaktu

Služba:

Čísla specifická pro region
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy