slide 1

Sekretess & Cookies Policy

Den juridiska biten

 

1. Introduktion

1.1 Vi är engagerade i att skydda integriteten hos besökare och användare av Olympus Professional Dictation Support (OPDS).

1.2 Denna policy gäller där vi agerar som dataprocessor med avseende på personuppgifter hos OPDS besökare och serviceanvändare. med andra ord, där vi bestämmer syftet och sättet att behandla dessa personuppgifter.

1.3 Vi använder cookies på vår hemsida. I den mån dessa cookies inte är absolut nödvändiga för tillhandahållandet av OPDS-webbplats och -tjänster, kommer vi att be dig att godkänna vår användning av cookies när du besöker vår hemsida.

1.4 Vår hemsida innehåller integritetsregler som påverkar hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att använda sekretesskontrollerna kan du ange huruvida du vill ha direktmarknadsföringskommunikation. Du kan komma åt privata kontroller via https://www.opdsupport.com/user-profile

1.5 I denna policy hänvisar "vi", "oss" och "vår" till datakontrollanten som OM Digital Solutions och databehandlaren som OPDS. För mer information om oss, se avsnitt 19.

 

2. Hur vi använder dina personuppgifter

2.1 I detta avsnitt 2 har vi lagt fram:

(a) De allmänna kategorierna av personuppgifter som vi kan behandla.

(b) När det gäller personuppgifter som vi inte erhållit direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter.

(c) Syftet med vilka vi får behandla personuppgifter och

d) Processens rättsliga grunder.

2.2 Vi kan behandla data om din användning av vår webbplats och tjänster ("användardata"). Användningsdata kan innehålla din IP-adress, geografiskt läge, webbläsartyp och -version, operativsystem, referenskälla, besökstid, sidvisningar och webbplatsens sökvägar, samt information om tid, frekvens och mönster för din tjänst. Källan till användningsdata är vårt system för analys av spårning. Denna användningsinformation kan behandlas för att analysera användningen av webbplatsen och tjänsterna. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen övervakning och förbättring av vår hemsida och tjänster.

2.3 Vi kan behandla din kontodata ("kontodata"). Kontodata kan innehålla ditt namn och din e-postadress. Källan till kontouppgifterna är dig eller din Arbetsgivare, Anställda, Kunder, Potentiella Kunder, Abonnenter, Processorer, Auktoriserade Agenter eller Kontaktpersoner. Kontodata kan behandlas för att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster, upprätthålla säkerhetskopiering av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, det vill säga en korrekt administration av vår hemsida och verksamhet ELLER utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, att ingå ett sådant kontrakt.

2.4 Vi kan behandla din information som ingår i din personliga profil på vår hemsida ("profildata"). Profildata kan innehålla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, profilbilder, hälsning (kön / förhållande status) och anställning detaljer. Profildata kan behandlas för att möjliggöra och övervaka din användning av vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, det vill säga en korrekt administration av vår hemsida och verksamhet ELLER utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, att ingå ett sådant kontrakt.

2.5 Vi kan behandla dina personuppgifter som tillhandahålls under användningen av våra tjänster ("service data"). Tjänstens data kan innehålla ljuddata, biometriska data (fingeravtryck, ansikte, näthinnan), kommunikationsinnehåll (e-postmeddelanden, skanningar etc.) Kreditkontrolldata, kund- / leverantörsklassificering, kundstatistik, kund- / användarbasdata / Anställningsuppgifter), Sysselsättningsdata (företagsnamn, adress etc.), Geo-platsdata, Marknadsföringskampanjdata, Namn, Nyhetsbrevsdata (postadress, klickfrekvens, öppningsfrekvens etc.), Opinionsundersökningsdata, Beställningsinformation , fakturainformation), bild- och videodata, leverantörens huvuddata, spårningsdata (cookies, Wi-Fi-spårning etc.) och användningsdata (IP-adress, loggning, telefonrekord). Källan till serviceuppgifterna är dig eller din Arbetsgivare, Medarbetare, Kunder, Potentiella Kunder, Abonnenter, Processorer, Auktoriserade Agenter eller Kontaktpersoner. Tjänsteuppgifterna kan behandlas för att driva vår hemsida, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster, upprätthålla säkerhetskopiering av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, det vill säga en korrekt administration av vår hemsida och verksamhet ELLER utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, att ingå ett sådant kontrakt.

2.6 Vi kan behandla information som du skickar för publicering på vår hemsida eller via våra tjänster ("publiceringsdata"). Publikationsdata kan behandlas för att möjliggöra sådan publicering och administration av vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, det vill säga en korrekt administration av vår hemsida och verksamhet ELLER utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, att ingå ett sådant kontrakt.

2.7 Vi kan behandla information som ingår i någon förfrågan du lämnar till oss angående varor och / eller tjänster ("förfrågningsuppgifter"). Förfrågningsuppgifterna kan behandlas för att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och / eller tjänster till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.

2.8 Vi kan behandla information som rör våra kundrelationer, inklusive kundkontaktinformation ("kundrelationsdata"). Kundrelationsdata kan innehålla ditt namn, din arbetsgivare, din jobbtitel eller roll, dina kontaktuppgifter och information i kommunikationen mellan oss och dig eller din arbetsgivare, anställda, kunder, potentiella kunder, abonnenter, processorer, auktoriserade agenter eller Kontaktpersoner. Källan till kundrelationsdata är du eller din Arbetsgivare, Anställda, Kunder, Potentiella Kunder, Abonnenter, Processorer, Auktoriserade Agenter eller Kontaktpersoner. Kundrelationsdata kan behandlas för att hantera våra relationer med kunder, kommunicera med kunder, hålla register över dessa meddelanden och marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen en korrekt hantering av våra kundrelationer.

2.9 Vi kan behandla information om transaktioner, inklusive inköp av varor och tjänster, som du anländer med oss ​​och / eller via vår webbplats ("transaktionsdata"). Transaktionsdata kan innehålla dina kontaktuppgifter, dina kortuppgifter och transaktionsuppgifterna. Transaktionsdata kan behandlas för att tillhandahålla de inköpta varorna och tjänsterna och behålla de korrekta uppgifterna om dessa transaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, att ingå ett sådant avtal och våra legitima intressen, nämligen en korrekt administration av vår hemsida och verksamhet.

2.10 Vi kan behandla information som du ger oss för att kunna prenumerera på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev ("anmälningsdata"). Anmälningsdata kan behandlas för att skicka dig relevanta anmälningar och / eller nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, att ingå ett sådant kontrakt.

2.11 Vi kan behandla information som finns i eller relaterar till eventuell kommunikation som du skickar till oss ("korrespondensdata"). Korrespondensdata kan innehålla kommunikationsinnehåll och metadata i samband med kommunikationen. Vår hemsida kommer att generera metadata i samband med kommunikation som görs med hjälp av webbformulärets kontaktformulär. Korrespondensdata kan behandlas i syfte att kommunicera med dig och spela in. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår hemsida och affärer och kommunikation med användarna.

2.12 Vi kan behandla information om Olympus diktatormaskinvara och mjukvaruprodukter. Dessa data kan innehålla versionsnummer, licensnycklar, modeller och miljödata. Källan till dessa uppgifter är dig eller din arbetsgivare, anställda, kunder, potentiella kunder, abonnenter, processorer, auktoriserade agenter eller kontaktpersoner. Dessa data kan behandlas för tekniska supporttjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, det vill säga tillhandahållande av tekniskt stöd ELLER utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, att ingå ett sådant kontrakt.

2.13 Vi kan behandla någon av dina personuppgifter som identifieras i denna policy när det är nödvändigt för att etablera, utöva eller försvara juridiska påståenden, vare sig i domstolsförfaranden eller i administrativt eller utomrättsligt förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och påståendet av våra juridiska rättigheter, dina juridiska rättigheter och andras lagliga rättigheter.

2.14 Vi kan behandla någon av dina personuppgifter som identifieras i denna policy när det är nödvändigt för att erhålla eller behålla försäkringsskydd, hantera risker eller få professionell rådgivning. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen ett korrekt skydd av vår verksamhet mot risker.

2.15 Förutom de specifika ändamål för vilka vi kan behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt 2, kan vi också behandla några av dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för att följa en lagstadgad skyldighet som vi är föremål för eller för att för att skydda dina vitala intressen eller vitala intressen hos en annan fysisk person.

2.16 Vänligen lämna inte någon annan persons personuppgifter till oss, om vi inte uppmanar dig att göra det.

 

3. Automatiserat beslutsfattande

3.1 Vi använder dina personuppgifter för automatiserad beslutsfattande i förhållande till träning och frågeformulär.

3.2 Detta automatiserade beslutsfattande kommer att innebära att resultaten av inlämningen markeras.

3.3 Betydelsen och möjliga följder av detta automatiserade beslutsfattande är att uppnå / inte uppnå lämplig ackreditering.

 

4. Ge dina personuppgifter till andra

4.1 Vi kan avslöja dina personuppgifter till någon medlem i vår företagsgrupp (det vill säga våra dotterbolag, vårt ultimat holdingbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt nödvändigt för syftet och de rättsliga grunderna som anges i denna policy.

4.2 Vi kan avslöja dina personuppgifter till våra försäkringsgivare och / eller professionella rådgivare i den mån det är rimligt nödvändigt för att erhålla eller behålla försäkringsskydd, hantera risker, få professionell rådgivning eller etablera, utöva eller försvara juridiska påståenden, oavsett om det är i domstolsförfaranden eller i administrativt eller utomrättsligt förfarande.

4.3 Finansiella transaktioner relaterade till vår webbplats och tjänster är OR kan hanteras av våra leverantörer av betalningstjänster, Barclaycard, American Express och PayPal. Vi delar endast transaktionsdata med våra leverantörer av betalningstjänster i den omfattning som behövs för att hantera dina betalningar, återbetala sådana betalningar och hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och återbetalningar. Du kan hitta information om betalningstjänstleverantörernas sekretesspolicy och praxis på:

(A) https://www.barclaycard.co.uk

(B) https://www.americanexpress.com

(C) https://www.paypal.com

4.4 Vi kan avslöja dina förfrågningsuppgifter till en eller flera av de valda tredje partens leverantörer av varor och tjänster som identifieras på vår webbplats för att de ska kunna kontakta dig så att de kan erbjuda, marknadsföra och sälja till dig relevanta varor och / eller tjänster . Varje sådan tredje part kommer att fungera som en registeransvarig i förhållande till de undersökningsdata som vi tillhandahåller till den. och när du kontaktar dig, kommer varje sådan tredje part att ge dig en kopia av sin egen integritetspolicy, som reglerar den tredje partens användning av dina personuppgifter.

4.5 Förutom de specifika uppgifter om personuppgifter som anges i detta avsnitt 4 kan vi avslöja dina personuppgifter om sådan information är nödvändig för att vi uppfyller en laglig skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda dina vitala intressen eller den vitala intressen hos en annan fysisk person. Vi kan också avslöja dina personuppgifter om sådant upplysande är nödvändigt för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav, vare sig i domstolsförfaranden eller i administrativt eller utomrättsligt förfarande.

 

5. Internationella överföringar av dina personuppgifter

5.1 I detta avsnitt 5 tillhandahåller vi information om de omständigheter där dina personuppgifter kan överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5.2 Vi har kontor och anläggningar i Japan, Amerika, Mellanöstern, Sydafrika, Ryssland och Australien. Europeiska kommissionen har fattat ett "adekvat beslut" med avseende på dataskyddslagarna i vart och ett av dessa länder. Överföringar till vart och ett av dessa länder kommer att skyddas med lämpliga skyddsåtgärder, nämligen användningen av standardiserade dataskyddsklausuler som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen.

5.3 Webbhotell för vår webbplats är belägen i Storbritannien.

5.4 Vår grupp av företag är belägna i EES, Japan, Amerika, Mellanöstern, Sydafrika, Ryssland och Australien. Europeiska kommissionen har fattat ett "adekvat beslut" med avseende på dataskyddslagarna i vart och ett av dessa länder. Överföringar till vart och ett av dessa länder kommer att skyddas med lämpliga skyddsåtgärder, nämligen användningen av standardiserade dataskyddsklausuler som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen.

5.5 Du bekräftar att personuppgifter som du skickar för offentliggörande via vår webbplats eller tjänster kan vara tillgängliga via internet, runt om i världen. Vi kan inte hindra användningen (eller missbruk) av sådana personuppgifter av andra.

 

6. Behåll och radera personuppgifter

6.1 I det här avsnittet 6 anges våra policyer och förfaranden för lagring av data, som är utformade för att säkerställa att vi uppfyller våra lagliga skyldigheter i samband med lagring och radering av personuppgifter.

6.2 Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.

6.3 Vi behåller dina personuppgifter så länge du är registrerad abonnent eller användare av våra produkter eller så länge vi har ett annat företags syfte att göra det och därefter inte längre än vad som krävs eller tillåts enligt lag eller vår Records Retention Policy, som är rimligt nödvändig för intern rapportering och avstämning, eller för att ge dig feedback eller information du kan begära.

6.4 Trots de övriga bestämmelserna i detta avsnitt 6 kan vi behålla dina personuppgifter om sådan behållning är nödvändig för att uppfylla en lagstadgad skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

 

7. Säkerhet för personuppgifter

7.1 Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.

7.2 Vi lagrar alla dina personuppgifter på säkra servrar, persondatorer och mobila enheter och i säkra manuella inspelnings system.

7.3 Uppgifter om dina förfrågningar och finansiella transaktioner som skickas från din webbläsare till vår webbserver, eller från vår webbserver till din webbläsare, kommer att skyddas med hjälp av krypteringstekniken.

7.4 Du bekräftar att överföringen av okrypterade (eller otillräckligt krypterade) data via internet är inneboende osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.

7.5 Du bör se till att ditt lösenord inte är mottagligt för att gissas, vare sig det är av en person eller ett datorprogram. Du är ansvarig för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt och vi kommer inte att fråga dig för ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

 

8. Tillägg

8.1 Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår hemsida.

8.2 Du bör kolla denna sida ibland för att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.

8.3 Vi kan meddela dig om betydande ändringar av denna policy via e-post.

 

9. dina rättigheter

9.1 I det här avsnittet 9 har vi sammanfattat de rättigheter som du har enligt lagen om uppgiftsskydd. Några av rättigheterna är komplexa, och inte alla detaljer har inkluderats i våra sammanfattningar. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar och vägledning från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.

9.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd är:

a) rätten till tillgång

b) Rätten till rättelse

(c) rätten att radera

d) Rätten att begränsa bearbetningen

e) Rätten att invända mot bearbetningen.

(f) Rätten till dataöverförbarhet

g) Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. och

h) Rätt att återkalla samtycke.

9.3 Du har rätt att bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter eller, där vi gör det, tillgång till personuppgifter, tillsammans med viss ytterligare information. Den kompletterande informationen innehåller uppgifter om syftet med behandlingen, kategorierna av personuppgifter och mottagarna av personuppgifterna. Att ge andra människors rättigheter och friheter påverkas inte, vi kommer att ge dig en kopia av dina personuppgifter. Den första kopian kommer att tillhandahållas gratis, men ytterligare kopior kan vara föremål för en rimlig avgift. Du kan få tillgång till dina personuppgifter genom att skicka en e-postförfrågan till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen..

9.4 Du har rätt att få otillbörliga personuppgifter om dig åtgärdad och, med hänsyn till syftet med behandlingen, att ha några ofullständiga personuppgifter om dig.

9.5 Under vissa omständigheter har du rätt att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter omfattar: Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller bearbetades på annat sätt. du återkallar samtycke till samtyckebaserad bearbetning Du protesterar mot bearbetningen enligt vissa regler om tillämplig lagstiftning om dataskydd. bearbetningen är avsedd för direkt marknadsföring och personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns emellertid undantag från rätten att radera. De allmänna undantagen innefattar var behandling krävs: för utövande av yttrandefrihet och information. för att följa en lagstadgad skyldighet eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

9.6 Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är: Du bestrider noggrannheten i personuppgifterna. bearbetning är olaglig men du motsätter dig radering Vi behöver inte längre personuppgifterna för vår behandling, men du behöver personuppgifter för etablering, övning eller försvar av rättsliga krav. och du har invänt mot bearbetning, i väntan på verifieringen av den invändningen. Om bearbetning har begränsats på grundval av detta kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter. Vi kommer emellertid bara annars att bearbeta det: med ditt samtycke för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av allmänt intresse.

9.7 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som är relaterade till din speciella situation, men endast i den mån rättslig grund för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för: utförandet av en uppgift som utförts i allmännyttiga intressen eller vid utövandet av någon officiell myndighet som är belägen hos oss eller syftet med de legitima intressen som vi eller en tredje part åtar oss. Om du gör en sådan invändning upphör vi att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överträder dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

9.8 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsändamål (inklusive profilering för direktmarknadsändamål). Om du gör en sådan invändning upphör vi att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9.9 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av skäl som är relaterade till din speciella situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.

9.10 I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

a) samtycke eller

(b) att bearbetningen är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som du är part i eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan du går in på ett kontrakt och sådan bearbetning sker med automatiska medel har du rätt att Ta emot dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Denna rätt gäller emellertid inte där det skulle påverka andras rättigheter och friheter negativt.

9.11 Om du anser att vår behandling av din personliga information strider mot dataskyddslagar, har du laglig rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet med ansvar för dataskydd. Du kan göra det i EU-medlemsstaten för ditt hemvist, din arbetsort eller platsen för den påstådda överträdelsen.

9.12 I den utsträckning som den rättsliga grunden för vår behandling av din personliga information är samtycke, har du rätt att återkalla samtycket när som helst. Återkallelse kommer inte att påverka lagligheten av bearbetningen före återkallandet.

9.13 Du kan utöva några av dina rättigheter i relation till dina personuppgifter genom skriftligt meddelande till oss, utöver de andra metoder som anges i detta avsnitt 9.

 

10. Tredje parts webbplatser

10.1 Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och uppgifter om tredje parts webbplatser.

10.2 Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för tredjeparts integritetspolicy och praxis.

 

11. Personuppgifter för barn

11.1 Vår hemsida och tjänster riktar sig till personer över 16s ålder.

11.2 Om vi ​​har anledning att tro att vi håller personuppgifter om en person under den tiden i våra databaser, tar vi bort personuppgifterna.

 

12. Uppdatering av information

12.1 Vänligen meddela oss om den personliga informationen vi håller om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 

13. Fungerar som dataprocessor

13.1 När det gäller användardata är kontodata, profildata, serviceuppgifter, publiceringsdata, förfrågningsdata, kundrelationsdata, transaktionsdata, anmälningsdata, korrespondensdata, inte en datakontrollör. istället fungerar vi som dataprocessor.

13.2 I den mån vi fungerar som dataprocessor snarare än en datakontrollant, gäller denna policy inte. Våra lagliga skyldigheter som dataprocessor anges istället i avtalet mellan oss och den ansvariga datakontrollanten.

 

14. Om cookies

14.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

14.2 Cookies kan vara antingen "ihållande" cookies eller "session" -kakor: En ihållande cookie lagras av en webbläsare och kommer att vara giltig fram till dess angivna utgångsdatum, såvida inte användaren raderat före utgångsdatumet. en session cookie å andra sidan kommer att gå ut i slutet av användarsessionen när webbläsaren är stängd.

14.3 Cookies innehåller inte typiskt någon information som personligen identifierar en användare, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara kopplade till informationen som lagras i och erhållits från cookies.

 

15. Kakor som vi använder

15.1 Vi använder cookies för följande ändamål:

(a) autentisering - vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår hemsida och när du navigerar på vår hemsida.

(b) status - vi använder cookies för att hjälpa oss att avgöra om du är inloggad på vår hemsida.

(c) kundvagn - vi använder cookies för att behålla din kundvagns status när du navigerar på vår hemsida.

(d) personalisering - vi använder cookies för att lagra information om dina inställningar och att personifiera vår hemsida för dig.

(e) säkerhet - vi använder cookies som ett led i säkerhetsåtgärderna som används för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och för att skydda vår webbplats och tjänster i allmänhet.

(f) analys - vi använder cookies för att hjälpa oss att analysera användningen och utförandet av vår hemsida och tjänster.

(g) cookies godkännande - vi använder cookies för att lagra dina preferenser i förhållande till användningen av cookies mer generellt.

 

16. Cookies och Analytics som används av våra tjänsteleverantörer

16.1 Våra tjänsteleverantörer använder cookies och de cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

16.2 Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar information om webbplatsanvändning med hjälp av cookies. Den information som samlats i samband med vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles integritetspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/.

16.3 Vi använder Google reCAPTCHA för att skydda vår webbplats. Google reCAPTCHA fungerar genom att spåra och analysera användarnas beteende på en webbplats. Genom att använda vår webbplats godkänner du följande sekretesspolicyer och villkor som anges av tjänsteleverantören: https://policies.google.com/privacy | https://policies.google.com/terms
 

17. Hantera cookies

17.1 De flesta webbläsare tillåter dig att vägra att acceptera cookies och att radera cookies. Metoderna för att göra det varierar från webbläsare till webbläsare, och från version till version. Du kan dock få aktuell information om att blockera och radera cookies via dessa länkar:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); och

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

17.2 Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser.

17.3 Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår hemsida.

 

18. Kakainställningar

18.1 Du kan hantera dina preferenser i samband med användningen av cookies på vår hemsida genom att besöka: https://www.opdsupport.com

 

19. våra uppgifter

19.1 Denna webbplats ägs och drivs av Business Equipment Services Ltd

19.2 Vi är registrerade i England och Wales under registreringsnummer 3732561 och vårt säte är Unit 6, Titan Court, Laporte Way, Luton, Bedfordshire, LU4 8EF, Storbritannien.

19.3 Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är på Unit 6, Titan Court, Laporte Way, Luton, Bedfordshire, LU4 8EF, Storbritannien.

19.4 Du kan kontakta oss:

(a) per post till den postadress som anges ovan

(b) använd vår kontaktformulär

(c) via telefon, på kontaktnummer publicerat på vår hemsida;

(d) via e-post, med hjälp av den e-postadress som publiceras på vår hemsida.

 

20. Dataskyddsregistrering

20.1 Vi är registrerade som registeransvarig med Storbritanniens informationskommissionärs kontor.

20.2 Vårt registreringsnummer för datasäkerhet är ZA182263.

Kontakta oss Parralax
Komma i kontakt
Regionspecifika nummer