Kunskapsbas

Steg för steg-guider, videoklipp och teknisk information

Slider

För att säkerställa att röstigenkänning är så exakt och effektiv som möjligt finns det några bästa metoder att följa:

Se till att inspelningsmiljön är tyst och fri från onödigt bakgrundsljud. Tala tydligt och naturligt som om du pratade med en person.

Diktera skiljetecken - detta hjälper motorn att förstå hur du talar och var vissa stycken börjar och slutar.

Genomför mer träning än det minimum som krävs av Dragon. Ju bättre utbildad profilen är, desto mer exakt blir resultaten. Begränsa inspelningen till endast en högtalare - röstigenkänningsmotorer är inte särskilt bra på att känna igen rösterna från flera högtalare.

De första orden du säger kan ta lite tid att komma på skärmen, det här är normalt.

Undvik att rensa halsen eller gäspa under dikteringen.

Tala i normal takt, diktera för långsamt eller bara tala ett ord i taget ger inte exakta resultat.

Utför anpassning regelbundet - korrigeringar måste göras oftare under de första användningarna, men det är viktigt att profilen är anpassad så att den kan lära av dessa korrigeringar.

Korrekturläsa dokument noggrant, det är lätt att missa små stavnings- eller grammatiska fel orsakade av användaren eller röstigenkänningsmotorn. Om de inte plockas upp fortsätter motorn att göra dessa misstag tills de har rättats till.

Komma i kontakt
Regionspecifika nummer
Slider