Kunskapsbas

Steg för steg-guider, videoklipp och teknisk information

Slider

Den här guiden innehåller några grundläggande arbetsflödesalternativ för att ändra hur ODMS beter sig.

För att komma åt detta fönster, klicka på Verktyg> Alternativ> Arbetsflöde> Allmänt

Allmänt arbetsflöde

Radera alternativ

Som standard flyttas alla filer som raderas i Olympus-programvaran till mappen Recycle Box, där filerna kan återställas. Alternativt kan programvaran ställas in för att radera filerna helt.

Enhetssynkronisering

När inspelaren är ansluten visas som standard ett dialogfönster som meddelar att inspelarens datum och tid har uppdaterats för att matcha datorns inställningar. Alternativt kan denna inställning inaktiveras. 

Filnamn Upplösning

Om två filer läggs till i programvaran med samma namn kommer detta alternativ att automatiskt byta namn på filen eller ge användaren ett val om hur de ska byta namn.

Uppdateringsintervall

Om filer tar längre tid än väntat att visas när de delas över en nätverksmapp, kan du minska detta genom att sänka uppdateringsintervallet (därmed öka frekvensen). Men om du har många filer i mapparna kan det ta lång tid att uppdatera det.

Komma i kontakt
Regionspecifika nummer
Slider