Kunskapsbas

Snabbt och omfattande

Slider

Den här artikeln ger en snabb översikt över appen, det är funktioner och inställningar ...

Läs mer: Olympus Dictation App GUI-översikt

Den här artikeln beskriver vad du ska göra när din prov på Olympus Dictation Delivery Service har gått ut eller nästan gått ut.

Läs mer: ODDS Trial - Nästa steg

Den här artikeln beskriver varför dikteringar inte skickas och varför de placeras i utkorgen.

Läs mer: Diktationer skickas inte (ODDS Outbox)

Läs mer för att ta reda på hur du registrerar dig för en rättegång via appen Olympus Dictation ...

Läs mer: Registrera ett konto - OD-app

Ta reda på hur du konfigurerar / hanterar ditt konto.

Läs mer: Registrera ett konto - ODP

FAQ

Slider