Kunskapsbas

Snabbt och omfattande

Slider

Videon i den här artikeln beskriver hur du hämtar filer i Olympus DSS Player Standard Release 2 (SR2) -programvaran.

Läs mer: Ladda ner fil i SR2

I det här dokumentet beskrivs översikten över det grafiska användargränssnittet för Olympus DSS Player Standard Dictation and Transcription Module-programvaran och förklarar vad varje knapp och avsnitt är för.

Läs mer: DSS Player Standard GUI-översikt

Den här artikeln tar dig igenom hur du konfigurerar ett författar-ID i standardversionen av 2-dikteringsmodulen.

Läs mer: Konfigurera författar-ID (SR2)

I den här artikeln beskrivs hur man skickar dikteringar via e-post manuellt från DSS Player Standard-programvaran.

Läs mer: Skicka dikter manuellt via e-post

Denna guide beskriver hur du konfigurerar programvaran för att automatiskt ta bort filerna från inspelaren efter nedladdning.

Läs mer: Automatisk radering efter nedladdning (SR)

Slider