Kunskapsbas

Snabbt och omfattande

Slider

Transkriptionsmodulen kan konfigureras att öppna en ordbehandlare eller en dokumentmall vid start, för att automatisera arbetsflödet.

Läs mer: Ställ in Transkriptionsmodul för att ladda en ordbehandlare

Uppspelningsinställningarna kan anpassas för att ändra hur en ljudfil spelas. Andra funktioner som auto-backspace och lindningshastigheten kan konfigureras.

Läs mer: Uppspelningsinställningar

I den här artikeln beskrivs hur Transcribe Bar kan anpassas.

Läs mer: Anpassa transkriptionsfältet

Denna artikel går igenom grunderna för att använda ditt Olympus transkriptionssats.

Läs mer: Snabbstartguide för typister

I den här artikeln beskrivs hur du ändrar inställningarna för fotomkopplaren i transkriptionsmodulen.

Läs mer: Ändra inställningar för fotomkopplare i transkriptionsmodulen

Slider