slide 1

förändringsloggar

Releaser, uppdateringar och andra produktändringar

programvara
ODMS R7

Visa ODMS R7 ändringslogg för uppdateringar och patchar släpp anteckningar.

ODMS R6

Visa ODMS R6 ändringslogg för uppdateringar och patchar släpp anteckningar.

DSS Player Standard

Visa DSS Player Standard Change logg för uppdateringar och patchar släpp anteckningar.

DSS Player for Mac

Visa DSS Player för Mac byt logg för uppdateringar och patchar släpp anteckningar.

ODDS

Visa ODDS-ändringsloggen för uppdateringsfrigöringsnoteringar.

RCT

Visa RCT-ändringsloggen för uppdateringsfrigöringsnoteringar.

Kontakta oss Parralax
Komma i kontakt
Regionspecifika nummer