Slide 1

Licensing

GRATIS abonnement - Samtidig lisensiering - Automatiske oppdateringer

Volumlisensoppgraderingsforespørsel

Dette skjemaet er kun for å legge til en eksisterende volumlisens for å installere i frittstående modus. Hvis du ønsker å legge til SCP-lisensen din, vennligst fyll ut SCP-lisensoppgradering form.

Eksisterende lisens (er)

Skriv inn en gyldig OVL-ID, dette skal ikke starte med "O0". For lisens-IDer som begynner med "O0", vennligst be om oppgradering av SCP-lisensskjemaene tilsvarende.
Invalid Input

Om Du

Må! Vennligst spesifiser.
Må! Vennligst spesifiser.
Må! Vennligst spesifiser.
Må! Vennligst spesifiser.
Må! Vennligst spesifiser.

Be

Må! Vennligst spesifiser.
Angi antall Diktermodullisenser du vil bytte ut.
Angi de NUMBER transskripsjonsmodullisensene du vil bytte ut.
Merknader: Du må ha disse lisensene i din besittelse, så de kan sendes til oss for å bli utvekslet for å fullføre denne prosessen.
Vennligst bekreft
Invalid Input

Vilkår og juridisk

Du må godta vilkårene våre for å kunne bruke denne tjenesten.
Du må godta våre personvernregler for å kunne bruke denne tjenesten.
Kontakt oss Parralax
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy