Slide 1

Personvern og informasjonskapsler

Den juridiske biten

 

1. Innledning

1.1 Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til Olympus Professional Dictation Support (OPDS) besøkende og tjenestebrukere.

1.2 Denne policyen gjelder der vi opptrer som dataprosessor med hensyn til personopplysninger for OPDS besøkende og brukerne; med andre ord, hvor vi bestemmer formålene og måtene for behandlingen av personopplysningene.

1.3 Vi bruker informasjonskapsler på vår nettside. Forutsatt at disse informasjonskapslene ikke er strengt nødvendige for levering av OPDS nettsider og tjenester, vil vi be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler når du først besøker nettstedet vårt.

1.4 Vårt nettsted inneholder personvernkontroller som påvirker hvordan vi behandler dine personlige data. Ved å bruke personvernkontrollene, kan du angi om du vil motta direkte markedsføringskommunikasjon. Du kan få tilgang til personvernreglene via https://www.opdsupport.com/user-profile

1.5 I denne policyen refererer "vi", "oss" og "vår" til datakontrolleren som OM Digital Solutions og databehandler som OPDS. For mer informasjon om oss, se avsnitt 19.

 

2. Hvordan bruker vi dine personlige data

2.1 I denne delen 2 har vi skrevet ut:

(a) de generelle kategoriene av personopplysninger som vi kan behandle

(b) i tilfelle personopplysninger som vi ikke fikk direkte fra deg, kilden og bestemte kategorier av disse dataene;

(c) hvilke formål vi kan behandle personopplysninger for; og

(d) rettsgrunnlaget for behandlingen.

2.2 Vi kan behandle data om bruken av nettstedet og tjenestene våre ("bruksdata"). Bruksdataene kan inkludere din IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, henvisningskilde, lengden på besøk, sidevisninger og nettstednavigasjonsveier, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestens bruk. Kilden til bruksdataene er vårt analysesporingssystem. Disse bruksdataene kan behandles med det formål å analysere bruken av nettstedet og tjenestene. Retslig grunnlag for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig overvåkning og forbedring av vår nettside og tjenester.

2.3 Vi kan behandle dine kontodata ("kontodata"). Kontodataene kan inneholde navn og e-postadresse. Kilden til kontodataene er deg eller din arbeidsgiver, ansatte, kunder, potensielle kunder, abonnenter, prosessorer, autoriserte agenter eller kontaktpersoner. Kontodataene kan behandles med det formål å drive nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, opprettholde sikkerhetskopiering av våre databaser og kommunikasjon med deg. Retslig grunnlag for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av vår nettside og virksomhet ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak, på forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

2.4 Vi kan behandle informasjonen din i din personlige profil på vår nettside ("profildata"). Profildataene kan inneholde navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, profilbilder, hilsen (kjønn / forholdsstatus) og ansettelsesdetaljer. Profildataene kan behandles for å muliggjøre og overvåke bruken av nettstedet og tjenestene våre. Retslig grunnlag for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av vår nettside og virksomhet ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak, på forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

2.5 Vi kan behandle dine personopplysninger som tilbys under bruk av våre tjenester ("service data"). Tjenestedataene kan omfatte lyddata, biometriske data (fingeravtrykk, ansikt, netthinne), kommunikasjonsinnhold (e-post, skanner osv.) Kredittkontrolldata, kunde- / leverandørklassifisering, kundestatistikk, kunde- / brukerdata / Mottaker), Sysselsetting data (firmanavn, adresse, etc.), Geo plasseringsdata, Markedsføring kampanje data, Navn, Nyhetsbrev data (postadresse, klikkfrekvenser, åpningsrater etc.), opinion poll data, bestillingsinformasjon , fakturainformasjon), bilde- og videodata, leverandørmasterdata, sporingsdata (cookies, Wi-Fi-sporing etc.) og bruksdata (IP-adresse, logging, telefonopptak). Kilden til tjenestedataene er deg eller din arbeidsgiver, ansatte, kunder, potensielle kunder, abonnenter, prosessorer, autoriserte agenter eller kontaktpersoner. Tjenestedataene kan behandles med det formål å drive nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, opprettholde sikkerhetskopiering av databasene våre og kommunisere med deg. Retslig grunnlag for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av vår nettside og virksomhet ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak, på forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

2.6 Vi kan behandle informasjon som du legger inn for publisering på vår nettside eller gjennom våre tjenester ("publikasjonsdata"). Publiseringsdataene kan behandles for å muliggjøre slik publisering og administrasjon av vår nettside og tjenester. Retslig grunnlag for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av vår nettside og virksomhet ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak, på forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

2.7 Vi kan behandle informasjon som finnes i en forespørsel du sender til oss angående varer og / eller tjenester ("forespørselsdata"). Informasjonsdataene kan behandles med det formål å tilby, markedsføre og selge relevante varer og / eller tjenester til deg. Retslig grunnlag for denne behandlingen er samtykke.

2.8 Vi kan behandle informasjon knyttet til våre kundeforhold, inkludert kundekontaktinformasjon ("kundeforholdsdata"). Kundens forholdsdata kan inneholde navn, arbeidsgiver, jobbtittel eller rolle, kontaktinformasjon og informasjon i kommunikasjon mellom oss og deg eller din arbeidsgiver, ansatte, kunder, potensielle kunder, abonnenter, prosessorer, autoriserte agenter eller Kontaktpersoner. Kilden til kundeforholdsdata er deg eller din arbeidsgiver, ansatte, kunder, potensielle kunder, abonnenter, prosessorer, autoriserte agenter eller kontaktpersoner. Kundens forholdsdata kan behandles med det formål å administrere våre relasjoner med kunder, kommunisere med kunder, holde oversikt over disse kommunikasjonene og fremme våre produkter og tjenester til kunder. Retslig grunnlag for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, nemlig riktig styring av våre kundeforhold.

2.9 Vi kan behandle informasjon knyttet til transaksjoner, inkludert kjøp av varer og tjenester, som du inngår med oss ​​og / eller via vår hjemmeside ("transaksjonsdata"). Transaksjonsdataene kan inneholde kontaktinformasjon, kortinformasjon og transaksjonsdetaljer. Transaksjonsdataene kan behandles med det formål å levere de innkjøpte varene og tjenestene og holde ordentlig opptegnelse over disse transaksjonene. Retslig grunnlag for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak, på forespørsel, å inngå en slik kontrakt og våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av vår nettside og virksomhet.

2.10 Vi kan behandle informasjon du gir til oss for å abonnere på våre e-postvarsler og / eller nyhetsbrev ("varslingsdata"). Meldingsdataene kan behandles med det formål å sende deg de relevante varslene og / eller nyhetsbrevene. Retslig grunnlag for denne behandlingen er samtykke ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak, på forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

2.11 Vi kan behandle informasjon som finnes i eller relaterer til enhver form for kommunikasjon du sender til oss ("korrespondansedata"). Korrespondansdataene kan inkludere kommunikasjonsinnhold og metadata knyttet til kommunikasjonen. Vår nettside vil generere metadata knyttet til kommunikasjon gjort ved hjelp av kontaktskjemaene for nettsiden. Korrespondansdataene kan behandles med det formål å kommunisere med deg og arkivering. Retslig grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettsiden vår og næringsliv og kommunikasjon med brukerne.

2.12 Vi kan behandle informasjon om Olympus diktatormaskinvare og programvareprodukter. Disse dataene kan inneholde versjonsnumre, lisensnøkler, modeller og miljødata. Kilden til disse dataene er deg eller din arbeidsgiver, ansatte, kunder, potensielle kunder, abonnenter, prosessorer, autoriserte agenter eller kontaktpersoner. Disse dataene kan behandles for tekniske støttetjenester. Retslig grunnlag for denne behandlingen er samtykke ELLER våre legitime interesser, det vil si levering av teknisk støtte ELLER utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak, på forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

2.13 Vi kan behandle noen av dine personlige opplysninger som er identifisert i denne politikken når det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten i rettssaker eller i en administrativ eller utenom domstolsoppgave. Retslig grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og påstand om våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.

2.14 Vi kan behandle noen av dine personlige opplysninger som er identifisert i denne politikken når det er nødvendig for å skaffe eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko eller få faglig rådgivning. Retslig grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig beskyttelse av vår virksomhet mot risiko.

2.15 I tillegg til de spesifikke formålene som vi kan behandle dine personlige data angitt i denne seksjonen 2, kan vi også behandle noen av dine personlige data der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller i rekkefølge for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

2.16 Vennligst ikke gi noen annen persons personlige opplysninger til oss, med mindre vi ber deg om å gjøre det.

 

3. Automatisert beslutningsprosess

3.1 Vi vil bruke dine personopplysninger med det formål å automatisere beslutningstaking i forhold til opplæring og spørreskjemaer.

3.2 Denne automatiserte beslutningsprosessen vil innebære å markere resultatene av innleveringen.

3.3 Betydningen og mulige konsekvenser av denne automatiserte beslutningsprosessen er å oppnå / ikke oppnå riktig akkreditering.

 

4. Gi dine personlige opplysninger til andre

4.1 Vi kan videregive dine personopplysninger til ethvert medlem av vår gruppe av selskaper (dette betyr våre datterselskaper, vårt ultimate holdingselskap og alle dets datterselskaper) i den grad det er rimelig nødvendig for det formål og på det juridiske grunnlaget som er angitt i denne policyen.

4.2 Vi kan avsløre dine personlige opplysninger til våre forsikringsselskaper og / eller profesjonelle rådgivere i den grad det er rimelig nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, forvalte risici, oppnå faglig rådgivning eller etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten i rettssaker eller i en administrativ eller utenomgående prosedyre.

4.3 Finansielle transaksjoner knyttet til vår nettside og tjenester er ELLER kan håndteres av våre betalingstjenester, Barclaycard, American Express og PayPal. Vi vil dele transaksjonsdata med våre leverandører av betalingstjenester bare i den grad det er nødvendig for å behandle betalingene dine, refundere slike betalinger og håndtere klager og spørsmål knyttet til slike betalinger og refusjoner. Du kan finne informasjon om betalingsformidlers retningslinjer og retningslinjer for personvern på:

(A) https://www.barclaycard.co.uk

(B) https://www.americanexpress.com

(C) https://www.paypal.com

4.4 Vi kan avsløre dine henvendelsesdata til en eller flere av de valgte tredjepartsleverandørene av varer og tjenester som er identifisert på vår nettside for å gjøre dem i stand til å kontakte deg slik at de kan tilby, markedsføre og selge til deg relevante varer og / eller tjenester . Hver slik tredjepart skal fungere som en datakontrollant i forhold til henvendelsesdataene vi leverer til det; og når du kontakter deg, vil hver slik tredjepart gi deg en kopi av sin egen personvernpolicy, som vil regulere den tredjepartens bruk av dine personlige data.

4.5 I tillegg til de spesifikke opplysningene om personopplysninger som er beskrevet i denne seksjonen 4, kan vi avsløre dine personlige opplysninger der slik opplysning er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller det vitale interesser til en annen fysisk person. Vi kan også avsløre dine personlige data der slik opplysning er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten i rettssaker eller i en administrativ eller utenom domstolsoppgave.

 

5. Internasjonale overføringer av dine personlige data

5.1 I denne seksjonen 5 gir vi informasjon om omstendighetene der personopplysningene dine kan overføres til land utenfor EØS-området.

5.2 Vi har kontorer og fasiliteter i Japan, Amerika, Midtøsten, Sør-Afrika, Russland og Australia. Europa-kommisjonen har tatt en "tilstrekkelig beslutning" med hensyn til databeskyttelseslovgivningen i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil bli beskyttet av passende garantier, nemlig bruken av standard databeskyttelsesklausuler vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen.

5.3 Vertsinnretningene for nettstedet vårt ligger i Storbritannia.

5.4 Vår gruppe av selskaper ligger i EØS, Japan, Amerika, Midtøsten, Sør-Afrika, Russland og Australia. Europa-kommisjonen har tatt en "tilstrekkelig beslutning" med hensyn til databeskyttelseslovgivningen i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil bli beskyttet av passende garantier, nemlig bruken av standard databeskyttelsesklausuler vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen.

5.5 Du anerkjenner at personopplysninger du sender inn for publisering via vår nettside eller tjenester, kan være tilgjengelige via internett over hele verden. Vi kan ikke hindre bruk av (eller misbruk) av slike personopplysninger av andre.

 

6. Beholder og sletter personlige data

6.1 Denne seksjonen 6 fastsetter retningslinjene og prosedyren for lagring av data, som er utformet for å sikre at vi overholder våre rettslige forpliktelser i forbindelse med oppbevaring og sletning av personopplysninger.

6.2 Personlige data som vi behandler for noe formål eller formål, skal ikke holdes lenger enn det er nødvendig for det formålet eller det formål.

6.3 Vi beholder dine personlige opplysninger så lenge du er registrert abonnent eller bruker av våre produkter, eller så lenge vi har et annet forretningsmessig formål å gjøre det, og deretter ikke lenger enn det som er påkrevd eller lovlig, eller vår Records Retention Policy, rimelig nødvendig for intern rapportering og forsoning, eller for å gi deg tilbakemelding eller informasjon du kan be om.

6.4 Uten hensyn til de andre bestemmelsene i denne seksjonen 6, kan vi beholde dine personlige opplysninger der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

 

7. Sikkerhet av personopplysninger

7.1 Vi tar de nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsregler for å sikre dine personlige data og for å forhindre tap, misbruk eller endring av dine personlige data.

7.2 Vi lagrer alle dine personlige data på sikre servere, personlige datamaskiner og mobile enheter, og i sikre manuelle registreringssystemer.

7.3 Data knyttet til dine henvendelser og økonomiske transaksjoner som sendes fra nettleseren din til vår webserver, eller fra vår webserver til nettleseren din, vil bli beskyttet ved hjelp av krypteringsteknologi.

7.4 Du erkjenner at overføring av ukrypterte (eller utilstrekkelig krypterte) data over Internett er iboende usikker, og vi kan ikke garantere sikkerheten for data som sendes over internett.

7.5 Du bør sørge for at passordet ditt ikke er gjengitt for å bli gjettet, enten av en person eller et dataprogram. Du er ansvarlig for å holde passordet du bruker for å få tilgang til nettstedet ditt konfidensielt, og vi vil ikke spørre deg om passordet ditt (unntatt når du logger deg på vår nettside).

 

8. XNUMX. Amendments Endringer

8.1 Vi kan oppdatere denne policyen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på vår nettside.

8.2 Du bør sjekke denne siden noen ganger for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer i denne policyen.

8.3 Vi kan varsle deg om betydelige endringer i denne policyen via e-post.

 

9. dine rettigheter

9.1 I denne delen 9 har vi oppsummert de rettighetene du har i databeskyttelsesloven. Noen av rettighetene er komplekse, og ikke alle detaljene er inkludert i våre sammendrag. Følgelig bør du lese de relevante lover og veiledning fra reguleringsmyndighetene for en fullstendig forklaring på disse rettighetene.

9.2 Dine hovedrettigheter i henhold til databeskyttelsesloven er:

(a) retten til tilgang

(b) rett til rettelse;

(c) retten til å slette;

(d) retten til å begrense behandlingen

e) rett til å motsette seg behandling

(f) retten til dataportabilitet;

(g) retten til å klage til en tilsynsmyndighet og

(h) retten til å trekke tilbake samtykke.

9.3 Du har rett til bekreftelse om hvorvidt vi behandler dine personlige opplysninger og, hvor vi gjør det, tilgang til personopplysningene, sammen med visse tilleggsopplysninger. Den tilleggsinformasjonen inneholder detaljer om formålet med behandlingen, kategoriene av personopplysninger og mottakerne av personopplysningene. Å yte rettigheter og friheter til andre er ikke berørt, vi vil gi deg en kopi av dine personlige data. Første kopi vil bli gitt gratis, men flere eksemplarer kan være gjenstand for en rimelig avgift. Du kan få tilgang til dine personlige data ved å sende en e-postforespørsel til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den..

9.4 Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger om deg utbedret og, med hensyn til behandlingens formål, å ha ufullstendige personopplysninger om deg som er fullført.

9.5 Under noen omstendigheter har du rett til å slette dine personopplysninger uten unødig forsinkelse. Disse forholdene omfatter: Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet; du trekker samtykke til samtykkebasert behandling Du protesterer mot behandlingen i henhold til visse regler for gjeldende lov om databeskyttelse. behandlingen er for direkte markedsføring formål; og personopplysningene har blitt behandlet ulovlig. Det er imidlertid unntak av retten til å slette. De generelle unntakene inkluderer hvor behandling er nødvendig: for utøvelse av retten til ytringsfrihet og informasjon; for å overholde en juridisk forpliktelse eller for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.

9.6 Under noen omstendigheter har du rett til å begrense behandlingen av dine personlige data. Disse omstendighetene er: du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene; behandling er ulovlig, men du motsetter sletting; Vi trenger ikke lenger personopplysningene for vår behandling, men du krever personopplysninger for etablering, trening eller forsvar av rettslige krav; og du har protestert mot behandling, i påvente av bekreftelsen av denne innsigelsen. Når behandlingen er begrenset på dette grunnlag, kan vi fortsette å lagre dine personlige data. Vi vil imidlertid bare ellers behandle det: med ditt samtykke; for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav for beskyttelse av rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktig offentlig interesse.

9.7 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger av grunner knyttet til din spesielle situasjon, men bare i den utstrekning at det juridiske grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for: utførelsen av en oppgave utført i offentlig interesse eller i utøvelse av enhver offisiell myndighet i oss eller formålene med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart. Hvis du gjør en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle personlige opplysninger, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for etablering, trening eller forsvar av rettslige krav.

9.8 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personlige data for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføring). Hvis du gjør en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle dine personlige data for dette formålet.

9.9 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål av grunner knyttet til din spesielle situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av hensyn til allmennhetens interesse.

9.10 I den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personlige data er:

(a) samtykke eller

(b) at behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som du er part i eller for å ta skritt på forespørsel før du inngår en kontrakt, og slik behandling utføres med automatiserte midler, har du rett til motta dine personlige data fra oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Denne rett gjelder imidlertid ikke hvor det vil påvirke andres rettigheter og friheter negativt.

9.11 Hvis du mener at vår behandling av din personlige informasjon krenker databeskyttelsesloven, har du en juridisk rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gjøre det i EU-medlemsstaten din faste bosted, din arbeidssted eller stedet for den påståtte brudd.

9.12 I den utstrekning at det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personlige opplysninger er samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før uttaket.

9.13 Du kan utøve noen av dine rettigheter i forhold til dine personlige opplysninger ved skriftlig varsel til oss, i tillegg til de andre metodene som er angitt i denne seksjonen 9.

 

10. Tredjeparts nettsteder

10.1 Vår nettside inneholder hyperkoblinger til og informasjon om tredjeparts nettsteder.

10.2 Vi har ingen kontroll over, og er ikke ansvarlige for, retningslinjer for personvern og praksis for tredjepart.

 

11. Personlige data for barn

11.1 Vår nettside og tjenester er rettet mot personer over 16.

11.2 Hvis vi har grunn til å tro at vi har personopplysninger om en person under den alderen i databasene våre, vil vi slette de personlige dataene.

 

12. Oppdaterer informasjon

12.1 Gi oss beskjed hvis den personlige informasjonen vi holder om deg, må korrigeres eller oppdateres.

 

13. Fungerer som en dataprosessor

13.1 Med hensyn til bruksdata, regnskapsdata, profildata, tjenestedata, publiseringsdata, henvendelsesdata, kundeforholdsdata, transaksjonsdata, varslingsdata, korrespondansedata, opptrer vi ikke som en datakontroller; I stedet virker vi som dataprosessor.

13.2 Forutsatt at vi fungerer som dataprosessor i stedet for en datakontroller, gjelder denne policyen ikke. Våre juridiske forpliktelser som dataprosessor er i stedet angitt i kontrakten mellom oss og den relevante datakontrollanten.

 

14. Om cookies

14.1 En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes av en webserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

14.2 Informasjonskapsler kan være enten "vedvarende" informasjonskapsler eller "økt" informasjonskapsler: En vedvarende informasjonskapsel lagres av en nettleser og forblir gyldig til den fastsatte utløpsdatoen, med mindre den er slettet av brukeren før utløpsdatoen. en øktkake, derimot, vil utløpe ved slutten av brukerøkten, når nettleseren er stengt.

14.3 Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

 

15. Cookies som vi bruker

15.1 Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:

(a) autentisering - vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt og som du navigerer på nettstedet vårt.

(b) status - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å avgjøre om du er logget inn på vår nettside.

(c) handlekurv - vi bruker informasjonskapsler for å opprettholde statusen til handlekurven når du navigerer på nettstedet vårt.

(d) personalisering - vi bruker informasjonskapsler for å lagre informasjon om dine preferanser og å tilpasse nettstedet vårt for deg.

(e) sikkerhet - vi bruker informasjonskapsler som et element i sikkerhetsforanstaltninger som brukes til å beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre svindelaktig bruk av påloggingsinformasjon, og å beskytte vårt nettsted og tjenester generelt.

(f) analyse - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å analysere bruken og ytelsen til nettstedet og tjenestene våre.

(g) informasjonskapsler - vi bruker informasjonskapsler for å lagre dine preferanser i forhold til bruken av informasjonskapsler generelt.

 

16. Informasjonskapsler og analyser brukt av tjenesteleverandørene våre

16.1 Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

16.2 Vi bruker Google Analytics til å analysere bruken av nettstedet vårt. Google Analytics samler informasjon om bruk av nettstedet ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen som er samlet om nettstedet vårt, brukes til å lage rapporter om bruken av nettstedet vårt. Googles retningslinjer for personvern er tilgjengelig på: https://www.google.com/policies/privacy/.

16.3 Vi bruker Google reCAPTCHA for å beskytte nettstedet vårt. Google reCAPTCHA fungerer ved å spore og analysere brukeradferd på et nettsted. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du følgende personvernregler og vilkår som er angitt av tjenesteleverandøren: https://policies.google.com/privacy | https://policies.google.com/terms
 

17. Administrere informasjonskapsler

17.1 De fleste nettlesere lar deg nekte å godta informasjonskapsler og slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre det varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletning av informasjonskapsler via disse linkene:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); og

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

17.2 Blokkering av alle cookies vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten på mange nettsteder.

17.3 Hvis du sperrer informasjonskapsler, kan du ikke bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

 

18. Cookie preferanser

18.1 Du kan administrere dine preferanser knyttet til bruk av informasjonskapsler på vår nettside ved å besøke: https://www.opdsupport.com

 

19. våre detaljer

19.1 Dette nettstedet eies og drives av Business Equipment Services Ltd

19.2 Vi er registrert i England og Wales under registreringsnummer 3732561, og vårt registrerte kontor er hos Unit 6, Titan Court, Laporte Way, Luton, Bedfordshire, LU4 8EF, Storbritannia.

19.3 Vårt hovedkontor ligger i Unit 6, Titan Court, Laporte Way, Luton, Bedfordshire, LU4 8EF, Storbritannia.

19.4 Du kan kontakte oss:

(a) med post, til postadressen gitt ovenfor;

(b) ved å bruke vår nettside kontaktskjema;

(c) via telefon, på kontaktnummer publisert på vår nettside;

(d) via e-post, ved hjelp av e-postadressen som er publisert på vår nettside.

 

20. Databeskyttelsesregistrering

20.1 Vi er registrert som datakontroller med UK Information Commissioner's Office.

20.2 Vårt databeskyttelsesregistreringsnummer er ZA182263.

Kontakt oss Parralax