Denne artikkelen går gjennom hvordan du bruker sanntids talegjenkjenning innen ODMS.

Merknader: Du må ha en Dragon Profile konfigurert med ODMS for at dette skal fungere, vennligst følg veilederen her på å konfigurere Dragon NaturallySpeaking-innstillingene. Innstillinger for sanntids talegjenkjenning kan konfigureres, følg veiledningen her.

Funksjonen for sanntidsanmodning er som å bruke en USB-mikrofon med Dragon NaturallySpeaking's DragonPad. Den har et tekstbasert vindu der en bruker kan diktere og se at lyden transkriberes mens de snakker. Vinduet har avspillingskontroller, tekstredigering og en verktøylinje for å lagre og eksportere dikteringen.

Slik bruker du realtidsangivelse 1rn

1. Vindu verktøylinjen

2. Filalternativer

3. Avspillingskontroller

4. Tekstformateringsverktøy

5. Funksjonsknapper RecMic

6. Diktat tekst / redigeringsvindu

7. Opptaksstatus

Bruke realtime talegjenkjenning

Lag en ny innspilling

Det finnes en rekke måter å starte en ny innspilling av sanntids talegjenkjenning:

 • Klikk på Do Real-Time Speech Recognition i hovedvinduet.

Slik bruker du realtidsangivelse 2

 • Klikk Talegenkjenning> Gjør sanntidsanrop

Slik bruker du realtidsangivelse 3

 • Konfigurer den nye knappen for å starte Talegenkjenningsredigering når du trykker på.
  • Klikk Verktøy> Valg> Arbeidsflyt.
  • Velg Direkte opptak.
  • Under [NEW] Button Operation aktiverer alternativet Talegenkjenningsredigering.

Slik bruker du realtidsangivelse 4

Dikterer inn i realtids talegjenkjenningsvinduet

Nå som vinduet er åpent, trykker du bare på Record-knappen på enheten og begynner å snakke. De
vinduet vil endre fargen rundt grensen for å varsle brukeren om at den er i opptaksmodus.

Slik bruker du realtidsangivelse 5

Utføre korreksjoner

Korrigering av tekst er enkel og bruker samme fremgangsmåte som å utføre korreksjon i
DragonPad.

 • Bare si "Velg [ord]" og vinduet Realtime SR vil markere det valgte
  ord.
 • For å korrigere ordet, velg fra listen over nummererte elementer ved å si "velg [tall]" eller si
  "Stave det" hvis det ønskede ordet ikke vises i listen.

Slik bruker du realtidsangivelse 6

Lagre en fil

Når opptaket er gjort, klikk på Fil og velg deretter følgende alternativer:

Ferdig - Dette vil sette lydfilen i transkripsjons ferdig status og eksportere teksten til et dokument.

Send for korreksjon - Dette stiller lydfilen i ferdig statusstatus og lagrer tekstdokumentet slik at det kan sendes til en maskinskriver for korreksjon.

Venter - Dette vil sette lydfilen i ventende status, slik at brukeren kan fortsette opptak senere.

Slik bruker du realtidsangivelse 7