Slide 1

Kunnskapsbase

Trinnvise guider, videoopplæringer og teknisk informasjon

Sett opp transkripsjonsmodul for å laste inn en tekstbehandler

Transskriptormodulen kan konfigureres til å åpne en tekstbehandler eller en dokumentmal ved oppstart, for å automatisere arbeidsflyten.

Avspillingsinnstillinger

Avspillingsinnstillingene kan tilpasses for å endre måten en lydfil spilles på. Andre funksjoner som auto-backspace og viklingshastigheten kan konfigureres.

Tilpass Transcribe Bar

Denne artikkelen beskriver hvordan Transcribe Bar kan tilpasses.

Hurtigstartguide for AS-9000 Transkripsjonssett

Denne artikkelen går gjennom det grunnleggende om bruk av Olympus AS-9000 Transkripsjonssett.

Hurtigstartguide for typister

Denne artikkelen går gjennom det grunnleggende om å bruke ditt Olympus transkripsjonssett.

Kontakt oss Parralax
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy