Kunnskapsbase

Trinnvise guider, videoopplæringer og teknisk informasjon

slider

Transskriptormodulen kan konfigureres til å åpne en tekstbehandler eller en dokumentmal ved oppstart, for å automatisere arbeidsflyten.

Les mer: Sett opp Transkripsjonsmodul for å laste inn en tekstbehandler

Avspillingsinnstillingene kan tilpasses for å endre måten en lydfil spilles på. Andre funksjoner som auto-backspace og viklingshastigheten kan konfigureres.

Les mer: Avspillingsinnstillinger

Denne artikkelen beskriver hvordan Transcribe Bar kan tilpasses.

Les mer: Tilpass Transkriberingslinjen

Denne artikkelen går gjennom det grunnleggende om bruk av Olympus AS-9000 Transkripsjonssett.

Les mer: Hurtigstartguide for AS-9000 Transkripsjonssett

Denne artikkelen går gjennom det grunnleggende om å bruke ditt Olympus transkripsjonssett.

Les mer: Hurtigstartguide for typikere

slider