Hvis du har spørsmål, er vi fremdeles tilgjengelig for å hjelpe deg i løpet av disse usikre tider.
slider

Kunnskapsbase

Trinnvise guider, videoopplæringer og teknisk informasjon

slider

Denne guiden går gjennom hvordan du endrer innspillingsformatet på følgende opptakere DS-9500, DS-9000 og DS-2600.

Hvis du foretrekker å endre den gjennom Olympus-programvaren, kan du følge Opptaksmateriale guide.

Bildet nedenfor er det du vil bruke til å navigere i menyen.

DS 9500 Front-knappen

  • Trykk “OK / Menu” for å åpne menyen
  • Trykk “-” for å navigere til innspillingsmenyen og trykk "OK / Menu"
  • Trykk “-” for å bla ned til Opptaksmodus og trykk “OK / Meny”

endre innspillingsformat for ds 9500 ds 9000 ds 2600 3

  • Velg et innspillingsformat og trykk “OK / Menu”

endre innspillingsformat for ds 9500 ds 9000 ds 2600 4

  • Velg attributten for formatkvalitet og trykk “OK / Menu”

endre innspillingsformat for ds 9500 ds 9000 ds 2600 5

  • Prompt "Setting fixed" vises for å gi deg beskjed om innspillingsformatet er endret

endre innspillingsformat for ds 9500 ds 9000 ds 2600 6

slider