Slide 1

Endre logger

Utgivelser, oppdateringer og andre produktendringer

programvare
ODMS R7

Se ODMS R7 endringslogg for oppdateringer og oppdateringer.

ODMS R6

Se ODMS R6 endringslogg for oppdateringer og oppdateringer.

DSS Player Standard

Se DSS-spillerens standard endringslogg for oppdateringer og oppdateringer av oppdateringer.

DSS Player for Mac

Se DSS Player for Mac endringslogg for oppdateringer og oppdateringer av oppdateringer.

ODDS

Se ODDS-endringsloggen for oppdateringsutgivelsesnotater.

RCT

Se RCT-endringsloggen for oppdateringsutgivelsesnotater.

Kontakt oss Parralax
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy