Slide 1

Endre logger

Utgivelser, oppdateringer og andre produktendringer

Mobil diktering Endre logger
DS-9500

Se DS-9500-endringslogg for utgivelsesnotater for firmwareoppdateringer.

DS-9000

Se DS-9000-endringslogg for utgivelsesnotater for firmwareoppdateringer.

DS-7000

Se DS-7000-endringslogg for utgivelsesnotater for firmwareoppdateringer.

DS-3500

Se DS-3500-endringslogg for utgivelsesnotater for firmwareoppdateringer.

DS-5500

Se DS-5500-endringslogg for utgivelsesnotater for firmwareoppdateringer.

DS-5000

Se DS-5000-endringslogg for utgivelsesnotater for firmwareoppdateringer.

DS-2600

Se DS-2600-endringslogg for utgivelsesnotater for firmwareoppdateringer.

DS-2500

Se DS-2500-endringslogg for utgivelsesnotater for firmwareoppdateringer.

Kontakt oss Parralax
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy