Endre logger

Utgivelser, oppdateringer og andre produktendringer

slider
Mobil diktering

Endre logger for mobil dikteringsopptakere, som viser utgivelsesdatoer, oppdateringer og andre produktendringer.

Desktop Dictation

Endre logger for Desktop Dictation-opptakere, som viser utgivelsesdatoer, oppdateringer og andre produktendringer.

slider
slider