DS-2500

DS-2500

Ringeopptaker for forretningsområdet trykknapp, generasjon 6.

Skjerm:

Løser et problem "Kan ikke lade opp" som kan oppstå når batteriet er nesten fulladet.

Løser et problem "Kan ikke lade opp" som kan oppstå når batteriet er nesten fulladet.