Algemene voorwaarden

Het juridische stukje

Slider

Deze algemene voorwaarden vormen de basis waarop u ons en onze website kunt bezoeken. Lees ze aandachtig door, want ze bevatten belangrijke informatie.

Algemene voorwaarden

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Business Equipment Services Ltd van Unit 6 Titan Court, Laporte Way, Luton, Bedfordshire, UK, LU4 8EF. Als u vragen hebt over deze algemene voorwaarden of als u opmerkingen of klachten hebt over of over onze website, kunt u contact met ons opnemen op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 0345 521 8588.

 

1. Het contract tussen ons

We moeten een betaling of een officiële aankooporder van accounthouders ontvangen van de volledige prijs voor de diensten die u bestelt voordat uw bestelling kan worden geaccepteerd. Betaling van de prijs voor de services vertegenwoordigt een aanbod van uw kant om de services af te nemen, die door ons alleen wordt geaccepteerd als een bevestiging van acceptatie door ons is verzonden. Alleen op dit punt komt er een juridisch bindend contract tussen ons tot stand.

2. Bevestiging van uw bestelling

Om ons in staat te stellen uw bestelling te verwerken, moet u ons uw e-mailadres verstrekken. We zullen u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen om de ontvangst van uw bestelling te bevestigen en om details te bevestigen. Voor alle duidelijkheid, deze correspondentie vormt geen contract tussen ons.

3. Eigendom van rechten

Alle rechten, inclusief auteursrechten, op deze website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Business Equipment Services Ltd. Elk gebruik van deze website of de inhoud ervan, inclusief kopiëren of opslaan ervan of in zijn geheel of gedeeltelijk, anders dan voor uw eigen persoonlijke, niet-persoonlijke commercieel gebruik, is verboden zonder onze toestemming. U mag niets op deze website voor welk doel dan ook wijzigen, verspreiden of opnieuw plaatsen.

4. Nauwkeurigheid van de inhoud

We hebben de inhoud van deze website zorgvuldig voorbereid, met name om ervoor te zorgen dat de vermelde prijzen correct zijn op het moment van publicatie en dat alle services nauwkeurig zijn beschreven.

5. Schade aan uw computer

We proberen ervoor te zorgen dat deze website vrij is van virussen of defecten. We kunnen echter niet garanderen dat uw gebruik van deze website of websites die via deze website toegankelijk zijn geen schade aan uw computer veroorzaken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de juiste apparatuur beschikbaar is om de website te gebruiken. Behalve in geval van nalatigheid van onze kant, zullen we niet aansprakelijk zijn jegens een persoon voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit computerapparatuur als gevolg van het gebruik van deze website.

6. Beschikbaarheid

De services worden geleverd binnen een afgesproken tijdsschema en tijd is niet essentieel voor het contract.

7. Betaalvoorwaarden

Tenzij u accountfaciliteiten heeft, nemen wij de betaling bij ontvangst van uw bestelling op uw creditcard of betaalpas. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als onze services worden vertraagd omdat u ons niet de juiste betalingsgegevens heeft gegeven. Als het niet mogelijk is om volledige betaling voor de services van u te verkrijgen, kunnen we weigeren uw bestelling te verwerken en / of verdere services op te schorten. Dit heeft geen invloed op andere rechten die we kunnen hebben.

8. Annuleringsrechten

8.1 Als u een consument bent zoals gedefinieerd in de voorschriften voor consumentencontracten (informatie, annulering en extra kosten) 2013 SI 2013 / 3134 hebt u het wettelijke recht om uw bestelling te annuleren tot 14 kalenderdagen na de dag waarop het contract is gesloten ( de annuleringsperiode). U hoeft ons geen reden te geven om uw contract te annuleren en u hoeft ook geen boete te betalen (tenzij we binnen de annuleringsperiode zijn begonnen met de services in overeenstemming met clausule 10.5)

8.2 De voorschriften voor consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en extra kosten) 2013 SI 2013 / 3134 zijn niet van toepassing als de diensten die u bestelt, van het gokken, bankieren, krediet, verzekering, persoonlijk pensioen, belegging of betaling zijn.          

8.3 In overeenstemming met de Regels voor consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en extra kosten) 2013 SI 2013 / 3134 kunt u uw contract niet annuleren als de diensten die u hebt besteld, diensten voor personenvervoer, diensten (andere dan de levering van water, gas, elektriciteit of verwarming zijn) ) waarvoor de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt, dringende reparaties of onderhoud waarbij u specifiek om een ​​bezoek, accommodatie, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering of diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding hebt gevraagd (als het contract voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering).

8.4 Alle softwarelicentiekosten worden niet terugbetaald en u bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van goederen.

8.5 Als u uw bestelling wilt annuleren, kunt u het annuleringsformulier gebruiken dat aan het einde van deze algemene voorwaarden wordt vermeld, of u kunt ons op de hoogte stellen via een andere duidelijke verklaring.

8.6 Als u van ons eist dat we binnen de annuleringsperiode met de services beginnen, moet u hier uitdrukkelijk om verzoeken. In dergelijke gevallen gaat uw recht om te annuleren voort tot het einde van de Annuleringstermijn of de voltooiing van de services, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Als je annuleert tijdens de Annuleringstermijn, kunnen we je alle aangeboden diensten in rekening brengen tot het moment dat we je annuleringsbericht ontvangen en zullen we je een gedeeltelijke en evenredige terugbetaling geven. Uw recht om de services te annuleren is niet langer van toepassing zodra de services volledig zijn uitgevoerd.

9. Annulering door ons

9.1 We behouden ons het recht voor om uw bestelling niet te verwerken als:

9.1.1 We hebben onvoldoende personeel of middelen om de door u bestelde diensten te leveren;

9.1.2 Wij bieden geen diensten aan in uw regio; of

9.1.3 Een of meer van de door u bestelde services zijn vanwege een typografische fout voor een onjuiste prijs vermeld.

9.2 Als we uw bestelling niet verwerken om de bovenstaande redenen, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen en zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14, alle door ons in mindering gebrachte bedragen opnieuw crediteren van uw creditcard / betaalpas. dagen.

10. Als er een probleem is met de services

10.1 Als u vragen of klachten heeft over de diensten, neem dan contact met ons op.

Postadres Telefoon E-mail

OPDSupport
Unit 6 Titan Court
Laporte Way
Luton
Bedfordshire
Verenigd Koninkrijk
LU4 8EF

VK - 0345 521 8588
ROI - 00 44 1582 483320
Europa - 00800 7000 1000

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

10.2 We hebben de wettelijke plicht om diensten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract en in overeenstemming met de Consumer Rights Act 2015 (de wet).

11. Aansprakelijkheid

11.1 Wij zijn alleen verantwoordelijk voor verliezen die een natuurlijke, te verwachten gevolg zijn van onze schending van deze algemene voorwaarden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als wij verhinderd of vertraagd worden om onze verplichtingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden na te komen door alles wat u (of iemand die handelt met uw uitdrukkelijke of impliciete autoriteit) wel of niet doet, of te wijten is aan gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle.

11.2 Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen met betrekking tot uw bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot: verloren gegevens, gederfde winst, gederfde inkomsten of bedrijfsonderbrekingen.

11.3 Niettegenstaande het voorgaande is niets in deze algemene voorwaarden bedoeld om eventuele rechten die u als consument hebt onder de toepasselijke lokale wetgeving of andere wettelijke rechten die niet uitgesloten kunnen worden, te beperken of op enige manier om onze aansprakelijkheid jegens u uit te sluiten of te beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.  

12. Wijzigingen in juridische kennisgevingen

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en je moet ze zo vaak mogelijk doornemen.

13. Wet, jurisdictie en taal

Deze website, alle inhoud die erin is opgenomen en elk contract dat tot stand is gebracht als gevolg van het gebruik van deze website, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving. Partijen bij dergelijke contracten komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. Alle contracten worden in het Engels afgesloten.

14. Invaliditeit

Als een deel van deze algemene voorwaarden niet afdwingbaar is (inclusief enige bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), wordt de afdwingbaarheid van enig ander deel van deze voorwaarden niet aangetast.

15. Privacy

U erkent en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van ons privacybeleid.

16. Rechten van derden

Niets in deze Overeenkomst is bedoeld, noch verleent zij rechten aan derden.

 

Annuleringsverzoek

Gelieve uw annuleringsverzoek in te dienen CDL Super Session..

Neem contact op

Service:

Regiospecifieke nummers
Slider