Slide 1

Privacy & Cookies Policy

Het juridische stukje

 

1. Inleiding

1.1 We zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van gebruikers en gebruikers van gebruikers van Olympus Professional Dictation Support (OPDS).

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als een gegevensverwerker met betrekking tot de persoonlijke gegevens van OPDS-bezoekers en -gebruikers; met andere woorden, waar we het doel en de middelen bepalen voor de verwerking van die persoonsgegevens.

1.3 Wij gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor de levering van de website en diensten van OPDS, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

1.4 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Door de privacymaatregelen te gebruiken, kunt u opgeven of u directmarketingcommunicatie wilt ontvangen. U hebt toegang tot de privacymaatregelen via https://www.opdsupport.com/user-profile

1.5 In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar de gegevensbeheerder als OM Digital Solutions en de gegevensverwerker als OPDS. Zie sectie 19 voor meer informatie over ons.

 

2. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

2.1 In deze Sectie 2 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken;

(b) in het geval van persoonlijke gegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en de specifieke categorieën van die gegevens;

(c) de doeleinden waarvoor wij persoonlijke gegevens mogen verwerken; en

(d) de rechtsgrondslag van de verwerking.

2.2 We kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten verwerken ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en websitenavigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytics-volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten.

2.3 We kunnen uw accountgegevens ("accountgegevens") verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens is u of uw werkgever, werknemers, klanten, potentiële klanten, abonnees, verwerkers, geautoriseerde agenten of contactpersonen. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is instemming OF onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

2.4 Wij kunnen uw informatie opgenomen in uw persoonlijk profiel op onze website verwerken ("profielgegevens"). De profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto's, aanhef (geslacht / relatiestatus) en arbeidsgegevens bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te bewaken. De wettelijke basis voor deze verwerking is instemming OF onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

2.5 We kunnen uw persoonlijke gegevens die worden verstrekt tijdens het gebruik van onze services ("servicegegevens") verwerken. De servicegegevens omvatten audiodata, biometrische gegevens (vingerafdruk, gezicht, retina), communicatie-inhoud (e-mailberichten, scans, enz.) Creditcheckgegevens, klant- / leveranciersclassificatie, klantstatistieken, klant- / gebruikersstamgegevens (te betalen / Te ontvangen), Werkgelegenheidsgegevens (bedrijfsnaam, adres, etc.), Geografische locatiegegevens, Marketing campagnegegevens, Naam, Nieuwsbriefgegevens (e-mailadres, klikfrequenties, openingskoersen etc.), Opiniepeilingsgegevens, Bestelinformatie (bestelgeschiedenis , factuurinformatie), beeld- en videogegevens, stamgegevens van de leverancier, volggegevens (cookies, wifi-tracking enz.) en gebruiksgegevens (IP-adres, logboekregistratie, telefoonrecord). De bron van de servicegegevens is u of uw werkgever, werknemers, klanten, potentiële klanten, abonnees, verwerkers, geautoriseerde agenten of contactpersonen. De servicegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is instemming OF onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

2.6 Wij kunnen informatie die u publiceert voor publicatie op onze website of via onze services ("publicatiegegevens") verwerken. De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel deze publicatie en beheer van onze website en services mogelijk te maken. De wettelijke basis voor deze verwerking is instemming OF onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

2.7 Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in een onderzoek dat u ons met betrekking tot goederen en / of diensten indient ("onderzoeksgegevens"). De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, verkopen en verkopen van relevante goederen en / of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.8 We kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantenrelaties, inclusief klantcontactinformatie ("klantrelatie-gegevens"). De klantrelatie gegevens kunnen uw naam, uw werkgever, uw functie of rol, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u of uw werkgever, werknemers, klanten, potentiële klanten, abonnees, verwerkers, geautoriseerde agenten of Contact personen. De bron van de klantrelatie gegevens zijn u of uw werkgever, werknemers, klanten, potentiële klanten, abonnees, verwerkers, geautoriseerde agenten of contactpersonen. De gegevens van de klantrelatie kunnen worden verwerkt met het oog op het beheer van onze relaties met klanten, de communicatie met klanten, het bijhouden van die communicatie en het promoten van onze producten en diensten bij klanten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het goede beheer van onze klantenrelaties.

2.9 Wij kunnen informatie met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en / of via onze website aangaat, verwerken ("transactiegegevens"). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens bevatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte goederen en diensten te leveren en de juiste gegevens van die transacties te bewaren. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en ons bedrijf.

2.10 We kunnen de informatie die u aan ons verstrekt, verwerken met het doel u te abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven ("meldingsgegevens"). De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel u relevante meldingen en / of nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

2.11 Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in of betrekking heeft op elke communicatie die u ons toestuurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metadata behorend bij de communicatie omvatten. Onze website genereert de metadata die is gekoppeld aan communicatie die is gemaakt met behulp van de contactformulieren voor de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en onze zakelijke activiteiten en onze communicatie met gebruikers.

2.12 We kunnen informatie over Olympus dicteerhardware en softwareproducten verwerken. Deze gegevens kunnen versienummers, licentiecodes, modellen en milieugegevens bevatten. De bron van deze gegevens is u of uw werkgever, werknemers, klanten, potentiële klanten, abonnees, verwerkers, geautoriseerde agenten of contactpersonen. Deze gegevens kunnen worden verwerkt voor technische ondersteuningsdiensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is instemming OF onze legitieme belangen, namelijk het verlenen van technische ondersteuning OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

2.13 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens die in dit beleid zijn geïdentificeerd, indien nodig verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en bewering van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.14 Wij kunnen uw persoonsgegevens die in dit beleid zijn vermeld, indien nodig, verwerken voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het verkrijgen van professioneel advies. De juridische basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de juiste bescherming van onze onderneming tegen risico's.

2.15 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 2 kunnen verwerken, kunnen wij ook uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

2.16 Verstrek alstublieft geen persoonsgegevens van anderen aan ons, tenzij we u hiertoe vragen.

 

3. Geautomatiseerde besluitvorming

3.1 We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot training en vragenlijsten.

3.2 Deze geautomatiseerde besluitvorming omvat het markeren van de resultaten van de inzending.

3.3 Het belang en de mogelijke gevolgen van deze geautomatiseerde besluitvorming zijn het bereiken / niet bereiken van de juiste accreditatie.

 

4. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken

4.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden en rechtsgrondslagen die in dit beleid zijn uiteengezet.

4.2 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en / of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's, het verkrijgen van professioneel advies, of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4.3 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten zijn OF kunnen worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, Barclaycard, American Express en PayPal. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen in de mate die nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. U kunt informatie over het privacybeleid en de praktijken van betalingsdienstaanbieders vinden op:

(A) https://www.barclaycard.co.uk

(B) https://www.americanexpress.com

(C) https://www.paypal.com

4.4 We kunnen uw aanvraaggegevens bekendmaken aan een of meer van de geselecteerde externe leveranciers van goederen en diensten die op onze website worden vermeld, zodat zij contact met u kunnen opnemen, zodat zij u relevante goederen en / of diensten kunnen aanbieden, verkopen en verkopen . Elke dergelijke derde partij zal optreden als een gegevensbeheerder met betrekking tot de onderzoeksgegevens die wij aan hem leveren; en na contact met u op te nemen, zal elke derde partij u een kopie van zijn eigen privacybeleid verstrekken, die het gebruik van uw persoonlijke gegevens door die derde zal regelen.

4.5 In aanvulling op de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens in deze Sectie 4, kunnen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen te beschermen belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

 

5. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

5.1 In deze sectie 5 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.2 We hebben kantoren en faciliteiten in Japan, Amerika, het Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Rusland en Australië. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" gemaakt met betrekking tot de gegevensbeschermingswetgeving van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd of goedgekeurd door de Europese Commissie.

5.3 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk.

5.4 Onze groep van bedrijven is gevestigd in de EER, Japan, Amerika, het Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Rusland en Australië. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" gemaakt met betrekking tot de gegevensbeschermingswetgeving van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd of goedgekeurd door de Europese Commissie.

5.5 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of services mogelijk wereldwijd beschikbaar zijn via internet. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonlijke gegevens door anderen niet voorkomen.

 

6. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

6.1 In dit hoofdstuk 6 worden ons beleid en procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

6.2 Persoonsgegevens die wij voor welk doel dan ook of doeleinden verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

6.3 We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zolang u een geregistreerde abonnee of gebruiker van onze producten bent, of zolang als we een ander zakelijk doel hebben om dit te doen en daarna niet langer dan vereist of toegestaan ​​is door de wet, of onze Registreert het bewaarbeleid, redelijk noodzakelijk voor interne rapportage en afstemmingsdoeleinden, of om u feedback of informatie te geven waarom u zou kunnen vragen.

6.4 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Sectie 6, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer deze bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 

7. Beveiliging van persoonlijke gegevens

7.1 We zullen passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

7.2 We slaan al uw persoonlijke gegevens op op beveiligde servers, pc's en mobiele apparaten, en in beveiligde handmatige archiveringssystemen.

7.3 Gegevens met betrekking tot uw vragen en financiële transacties die vanuit uw webbrowser naar onze webserver worden verzonden, of van onze webserver naar uw webbrowser, worden beschermd met behulp van coderingstechnologie.

7.4 U erkent dat de verzending van niet-versleutelde (of onvoldoende versleutelde) gegevens via internet inherent onveilig is en we kunnen de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.

7.5 U moet ervoor zorgen dat uw wachtwoord niet wordt geraden door een persoon of een computerprogramma. U bent er verantwoordelijk voor dat het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website vertrouwelijk blijft en we zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u zich aanmeldt op onze website).

 

8. wijzigingen

8.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

8.2 U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

8.3 We kunnen u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit beleid.

 

9. uw rechten

9.1 In deze sectie 9 hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de wet inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

9.2 Uw belangrijkste rechten volgens de wet op gegevensbescherming zijn:

(a) het recht op toegang;

(b) het recht op rectificatie;

(c) het recht om te wissen;

(d) het recht om de verwerking te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

(f) het recht op gegevensportabiliteit;

(g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

(h) het recht om toestemming in te trekken.

9.3 U hebt het recht op bevestiging van het al dan niet verwerken van uw persoonlijke gegevens en, waar we dat doen, toegang tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Het waarborgen van de rechten en vrijheden van anderen wordt niet beïnvloed, we zullen u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd. U hebt toegang tot uw persoonlijke gegevens door een e-mailverzoek te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien..

9.4 U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u ingevuld te hebben.

9.5 In sommige omstandigheden hebt u recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging. Die omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; u trekt de toestemming in voor op toestemming gebaseerde verwerking; u maakt bezwaar tegen de verwerking onder bepaalde regels van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor naleving van een wettelijke verplichting; of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

9.6 In sommige omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk openbaar belang.

9.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak uitgevoerd in de algemeen belang of bij de uitoefening van enige officiële autoriteit die aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u bezwaar aantekent, zullen wij de persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of de verwerking tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

9.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.

9.9 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

9.10 In de mate dat de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is:

(a) toestemming; of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het sluiten van een contract, en dat deze verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

9.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u wettelijk het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

9.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

9.13 U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen, naast de andere methoden die in deze Sectie 9 zijn gespecificeerd.

 

10. Websites van derden

10.1 Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden.

10.2 We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

 

11. Persoonlijke gegevens van kinderen

11.1 Onze website en services zijn bedoeld voor personen ouder dan 16.

11.2 Als we reden hebben om te geloven dat we persoonlijke gegevens van een persoon onder die leeftijd in onze databases bewaren, zullen we die persoonlijke gegevens verwijderen.

 

12. Informatie bijwerken

12.1 Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

 

13. Handelen als een gegevensverwerker

13.1 Met betrekking tot gebruiksgegevens, accountgegevens, profielgegevens, servicegegevens, publicatiegegevens, opvragingsgegevens, klantrelatie-gegevens, transactiegegevens, notificatiegegevens, correspondentiegegevens, handelen wij niet als een gegevensbeheerder; in plaats daarvan fungeren we als een gegevensverwerker.

13.2 Voor zover wij optreden als een gegevensverwerker in plaats van een gegevensbeheerder, is dit beleid niet van toepassing. Onze wettelijke verplichtingen als gegevensverwerker worden daarentegen beschreven in het contract tussen ons en de relevante gegevensbeheerder.

 

14. Over cookies

14.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

14.2 Cookies kunnen "aanhoudende" cookies of "sessie" -cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum is verwijderd; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser gesloten is.

14.3 Cookies bevatten meestal geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies.

 

15. Cookies die we gebruiken

15.1 We maken gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie - wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en wanneer u onze website bezoekt.

(b) status - we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website.

(c) winkelwagen - we gebruiken cookies om de staat van uw winkelwagentje bij te houden wanneer u onze website bezoekt.

(d) personalisatie - we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om onze website voor u te personaliseren.

(e) beveiliging - we gebruiken cookies als een element van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens en om onze website en services in het algemeen te beschermen.

(f) analyse - we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en services te analyseren.

(g) toestemming voor cookies - wij gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies meer in het algemeen op te slaan.

 

16. Cookies en analyses gebruikt door onze serviceproviders

16.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

16.2 We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website te maken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

16.3 We gebruiken Google reCAPTCHA om onze website te beschermen. Google reCAPTCHA werkt door het volgen en analyseren van gebruikersgedrag op een website. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het volgende privacybeleid en de volgende voorwaarden van de serviceprovider: https://policies.google.com/privacy | https://policies.google.com/terms
 

17. Beheer van cookies

17.1 In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren en cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

17.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

17.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

 

18. Cookie-voorkeuren

18.1 U kunt uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website beheren door een bezoek te brengen aan: https://www.opdsupport.com

 

19. onze gegevens

19.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Business Equipment Services Ltd

19.2 Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 3732561, en onze hoofdzetel is gevestigd in Unit 6, Titan Court, Laporte Way, Luton, Bedfordshire, LU4 8EF, Verenigd Koninkrijk.

19.3 Onze hoofdvestiging is Unit 6, Titan Court, Laporte Way, Luton, Bedfordshire, LU4 8EF, Verenigd Koninkrijk.

19.4 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;

(b) gebruik van ons website contactformulier;

(c) telefonisch op het contactnummer dat op onze website is gepubliceerd;

(d) per e-mail, met behulp van het e-mailadres dat op onze website is gepubliceerd.

 

20. Registratie van gegevensbescherming

20.1 We zijn geregistreerd als gegevensbeheerder bij het Britse bureau voor informatiecommissaris.

20.2 Ons registratienummer voor gegevensbescherming is ZA182263.

Neem contact met ons op
Neem contact op
Regiospecifieke nummers