კლიენტი

კლიენტი

ინტუიტიური მომხმარებლის გამოცდილება, რომელიც საშუალებას აძლევს ჩაწერას, დაკვრა, ხმის ფაილების ორგანიზება და რედაქტირება.

ჩვენების:

ეს განახლება წყვეტს საკითხს, რომლის დროსაც აუდიო გამომავალი ჩართულია ან გარე გარნიტურა ჩაიწერება / ჩაიშლება ფაილის დაკვრის დროს, აუდიო გამომავალი შეწყდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეკრანი განაგრძობს დაკვრა.

ეს განახლება წყვეტს საკითხს, რომლის დროსაც აუდიო გამომავალი ჩართულია ან გარე გარნიტურა ჩაიწერება / ჩაიშლება ფაილის დაკვრის დროს, აუდიო გამომავალი შეწყდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეკრანი განაგრძობს დაკვრა.

  • დაემატა DS-9500 / 9000 მოწყობილობების მხარდაჭერა.
  • დამატებულია DS-2600- ის მხარდაჭერა
  • დაემატა Recymic II- ის დიაპაზონის მხარდაჭერა.