კლიენტი

კლიენტი

ინტუიტიური მომხმარებლის გამოცდილება, რომელიც საშუალებას აძლევს ჩაწერას, დაკვრა, ხმის ფაილების ორგანიზება და რედაქტირება.

ჩვენების:
  • მხარდაჭერა Mac OS Mojave 10.14 დასძინა
  • ოპტიმიზირებულია 64- მატებისთვის.
  • მხარდაჭერა Mac OS Mojave 10.14 დასძინა
  • ოპტიმიზირებულია 64- მატებისთვის.