კლიენტი

კლიენტი

ინტუიტიური მომხმარებლის გამოცდილება, რომელიც საშუალებას აძლევს ჩაწერას, დაკვრა, ხმის ფაილების ორგანიზება და რედაქტირება.

ჩვენების:
  • მხარდაჭერა Mac OS Mojave 10.14 დასძინა
  • ოპტიმიზირებულია 64- მატებისთვის.
  • მხარდაჭერა Mac OS Mojave 10.14 დასძინა
  • ოპტიმიზირებულია 64- მატებისთვის.
  • დაემატა DS-9500 / 9000 მოწყობილობების მხარდაჭერა.
  • დამატებულია DS-2600- ის მხარდაჭერა
  • დაემატა Recymic II- ის დიაპაზონის მხარდაჭერა.