Upute:
• Ovaj alat neće provjeriti je li ključ valjan jer provjerava samo vrstu ključa
• Provjerite je li vaš unos točan kako biste osigurali da vam daju točne informacije o ključu
Primjer valjanog unosa je: RD76-0001-0000-JQ08-L0H4
Napomena: Nema crtica koje treba unositi, pritisnite karticu nakon dovršetka polja.
Invalid Input

Vaš unos treba biti heksadecimalni broj

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input