Slide 1

Znanja

Korak po korak vodiči, video priručnici i tehničke informacije

Web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte

U ovom se članku detaljno opisuju glavne postavke web-e-pošte koje morate konfigurirati za rad s ODMS-om.

 

Ured 365

POP / SMTP postavke

 • Adresa e-pošte: koristi se za prijavu na Office 365
 • Naziv računa: isti kao i adresa e-pošte
 • Lozinka: koristi se za prijavu na račun e-pošte
 • Dolazna pošta (POP): outlook.office365.com
 • Odlazna pošta (SMTP): smtp.office365.com

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 1blur

 • Označite okvir "Moj odlazni poslužitelj (SMTP) zahtijeva provjeru autentičnosti"
  • Odaberite "Koristi iste postavke kao poslužitelj dolazne pošte"
 • Označite SMTP port i promijenite broj porta na 587
 • Označite POP port
 • Izborno: označite okvir "Ostavi kopiju poruke na poslužitelju"

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 2

Postavke IMAP / SMTP

 • Adresa e-pošte: koristi se za prijavu na Office 365
 • Naziv računa: isti kao i adresa e-pošte
 • Lozinka: koristi se za prijavu na račun e-pošte
 • Dolazna pošta (IMAP): outlook.office365.com
 • Odlazna pošta (SMTP): smtp.office365.com

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 3blur

 • Označite okvir "Moj odlazni poslužitelj (SMTP) zahtijeva provjeru autentičnosti"
  • Odaberite "Koristi iste postavke kao poslužitelj dolazne pošte"
 • Označite SMTP port i promijenite broj porta na 587
 • Označite IMAP ulaz
 • Izborno: označite okvir "Ostavi kopiju poruke na poslužitelju"

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 4

Slijedite upute ili ovdje slijedite upute: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/user-help/multi-factor-authentication-end-user-app-passwords

https://mysignins.microsoft.com/security-info

Provjerite je li omogućena provjera autentičnosti 2 faktora

Dodajte aplikaciju kao dodatnu provjeru autentičnosti

Dodajte zaporku aplikacije: https://account.activedirectory.windowsazure.com/AppPasswords.aspx

Dodajte naziv uređaja.

Sada kopirajte zaporku u postavke.

 • Prijavite se u Microsoft 365 Admin Center
 • Idite na Aktivni korisnici i odaberite korisnika.
 • Idite na karticu Mail.
 • U odjeljku Aplikacije e -pošte odaberite Upravljanje aplikacijama e -pošte.
 • Provjerite je li potvrđena postavka Autorizirani SMTP (omogućena).
 • Odaberite Spremi promjene.

Ovjereni SMTP

Hotmail / Outlook

POP je prema zadanim postavkama onemogućen tako da morate to omogućiti unutar Hotmail / Outlook računa.

 • Prijavite se na račun e-pošte.
 • Kliknite ikonu Postavke i kliknite Mogućnosti

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 5

 • U okviru POP opcija odaberite Da, a zatim kliknite Spremi

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 6

SMTP / POP postavke

 • Adresa e-pošte: koristi se za prijavu na Hotmail / Outlook
 • Naziv računa: isti kao i adresa e-pošte
 • Lozinka: koristi se za prijavu na račun e-pošte
 • Dolazna pošta (POP): pop-mail.outlook.com
 • Odlazna pošta (SMTP): smtp-mail.outlook.com

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 7blur

 • Označite okvir "Moj odlazni poslužitelj (SMTP) zahtijeva provjeru autentičnosti"
  • Odaberite "Koristi iste postavke kao poslužitelj dolazne pošte"
 • Označite SMTP port i promijenite broj porta na 587
 • Označite POP port
 • Izborno: označite okvir "Ostavi kopiju poruke na poslužitelju"

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 8

Postavke IMAP / SMTP

 • Adresa e-pošte: koristi se za prijavu na Hotmail / Outlook
 • Naziv računa: isti kao i adresa e-pošte
 • Lozinka: koristi se za prijavu na račun e-pošte
 • Odlazna pošta (SMTP): smtp-mail.outlook.com
 • Dolazna pošta (IMAP): imap-mail.outlook.com

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 9blur

 • Označite okvir "Moj odlazni poslužitelj (SMTP) zahtijeva provjeru autentičnosti"
  • Odaberite "Koristi iste postavke kao poslužitelj dolazne pošte"
 • Označite SMTP port i promijenite broj porta na 587
 • Označite IMAP ulaz
 • Izborno: označite okvir "Ostavi kopiju poruke na poslužitelju"

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 10

Slijedite upute ovdje ili slijedite upute u nastavku: https://support.microsoft.com/en-gb/help/12409/microsoft-account-app-passwords-and-two-step-verification

 

Provjerite jeste li prvo omogućili provjeru autentičnosti 2 faktora na računu: https://account.microsoft.com/?lang=en-US&refd=account.live.com&refp=landing 

Idite na stranicu zaporke za aplikacije: https://account.live.com/proofs/AppPassword?uaid=839183e51f2e4a8d8c6749d779c14c63&mpsplit=2

 

Izradite zaporku aplikacije

gmail

Omogući Dopusti manje sigurne aplikacije

Slijedite korake u nastavku kako biste provjerili ovu postavku.

 • Prijavite se na Gmail račun.
 • Kliknite Račun u gornjem desnom kutu, a zatim kliknite Moj račun

 web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 11ablur

 • Odaberite Prijava i sigurnost

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 11bblur

 • Pomaknite se prema dolje i provjerite je li uključeno Dopusti manje sigurne aplikacije

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 11d

 • Osvježite stranicu kako biste bili sigurni da su postavke primijenjene.

Provjeri POP i IMAP portove su omogućeni.

 • Kliknite ikonu Opcije i zatim kliknite Postavke.

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 13

 • Kliknite Omogući POP ili Omogući IMAP

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 14

POP / SMTP postavke

 • Adresa e-pošte: koristi se za prijavu na Gmail
 • Naziv računa: isti kao i adresa e-pošte
 • Lozinka: koristi se za prijavu na račun e-pošte
 • Dolazna pošta (POP): pop.gmail.com
 • Odlazna pošta (SMTP): smtp.gmail.com

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 11blur

 • Označite okvir "Moj odlazni poslužitelj (SMTP) zahtijeva provjeru autentičnosti"
  • Odaberite "Koristi iste postavke kao poslužitelj dolazne pošte"
 • Označite SMTP port
 • Označite POP port
 • Izborno: označite okvir "Ostavi kopiju poruke na poslužitelju"

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 12

Postavke IMAP / SMTP

 • Adresa e-pošte: koristi se za prijavu na Gmail
 • Naziv računa: isti kao i adresa e-pošte
 • Lozinka: koristi se za prijavu na račun e-pošte
 • Dolazna pošta (IMAP): imap.gmail.com
 • Odlazna pošta (SMTP): smtp.gmail.com

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 15blur

 • Označite okvir "Moj odlazni poslužitelj (SMTP) zahtijeva provjeru autentičnosti"
  • Odaberite "Koristi iste postavke kao poslužitelj dolazne pošte"
 • Označite SMTP port
 • Označite IMAP ulaz
 • Izborno: označite okvir "Ostavi kopiju poruke na poslužitelju"

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 16

Slijedite upute ovdje ili slijedite upute u nastavku: https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=en

Provjerite jeste li prvo omogućili provjeru autentičnosti 2 faktora na računu: https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification/enroll-welcome

 

Idite na stranicu zaporke za aplikacije: https://security.google.com/settings/security/apppasswords

 

Izradite zaporku aplikacije

Kopirajte zaporku aplikacije i unesite je kao lozinku e-pošte za DS-9500.

prostak

Omogući Dopusti manje sigurne aplikacije

Slijedite korake u nastavku kako biste provjerili ovu postavku.

 • Kliknite korisničko ime i kliknite Podaci o računu

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 21blur

 • Provjerite jesu li omogućene dopuštene aplikacije koje koriste manje sigurne prijave

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 22blur

POP / SMTP postavke

 • Adresa e-pošte: koristi se za prijavu na Yahoo
 • Naziv računa: isti kao i adresa e-pošte
 • Lozinka: koristi se za prijavu na račun e-pošte
 • Dolazna pošta (POP): pop.mail.yahoo.com
 • Odlazna pošta (SMTP): smtp.mail.yahoo.com

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 17blur

 • Označite okvir "Moj odlazni poslužitelj (SMTP) zahtijeva provjeru autentičnosti"
  • Odaberite "Koristi iste postavke kao poslužitelj dolazne pošte"
 • Označite SMTP port
 • Označite POP port
 • Izborno: označite okvir "Ostavi kopiju poruke na poslužitelju"

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 18

Postavke IMAP / SMTP

 • Adresa e-pošte: koristi se za prijavu na Yahoo
 • Naziv računa: isti kao i adresa e-pošte
 • Lozinka: koristi se za prijavu na račun e-pošte
 • Dolazna pošta (IMAP): imap.mail.yahoo.com
 • Odlazna pošta (SMTP): smtp.mail.yahoo.com

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 19blur

 • Označite okvir "Moj odlazni poslužitelj (SMTP) zahtijeva provjeru autentičnosti"
  • Odaberite "Koristi iste postavke kao poslužitelj dolazne pošte"
 • Označite SMTP port
 • Označite IMAP ulaz
 • Izborno: označite okvir "Ostavi kopiju poruke na poslužitelju"

web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 20

 Slijedite ovdje ili slijedite dolje https://help.yahoo.com/kb/SLN15241.html?guccounter=1

Prijavite se i idite na stranicu sigurnosti računa.

Kliknite Generiraj zaporku aplikacije

Unesite naziv uređaja

Kopirajte zaporku aplikacije i unesite je kao lozinku e-pošte za DS-9500

iCloud

Ne postoji mogućnost POP adrese e-pošte za iCloud.

Postavke IMAP / SMTP

 • Adresa e-pošte: koristi se za prijavu na iCloud
 • Naziv računa: isti kao i adresa e-pošte
 • Lozinka: koristi se za prijavu na račun e-pošte
 • Dolazna pošta (IMAP): imap.mail.me.com
 • Odlazna pošta (SMTP): smtp.mail.me.com

 web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 23blur

 • Označite okvir "Moj odlazni poslužitelj (SMTP) zahtijeva provjeru autentičnosti"
  • Odaberite "Koristi iste postavke kao poslužitelj dolazne pošte"
 • Označite SMTP port i promijenite broj porta na 587
 • Označite IMAP ulaz
 • Izborno: označite okvir "Ostavi kopiju poruke na poslužitelju"

 web-postavke e-pošte za glavne davatelje usluga e-pošte 24

Slijedite ovdje ili slijedite dolje: https://www.imore.com/how-generate-app-specific-passwords-iphone-ipad-mac

Idi na: https://appleid.apple.com/account/manage

Sada kliknite Uredi na kartici "Sigurnost"

Kliknite Generiraj zaporku aplikacije

Kliknite Generiraj zaporku aplikacije

Dodajte ovu zaporku kao uobičajenu lozinku za račun.

Kontaktirajte nas Parralax
Doći u dodir

Usluga:

Brojevi za regiju
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy