Slide 1

Znanja

Korak po korak vodiči, video priručnici i tehničke informacije

Usluge terminala ili Citrix podržavaju se samo sa sustavom radnih grupa

Ovaj članak objašnjava poruku o pogrešci kada pokušavate pokrenuti ODMS softver dok ste u sesiji na udaljenoj radnoj površini, sesiji Citrix ili VMware.

 TS podržava samo u načinu radne grupe

Ako planirate koristiti ODMS R7 softver u virtualnom okruženju, morat ćete ponovo instalirati softver u načinu rada radne grupe za koji je potrebno to instalirati ODMS R7 SCP. Za dodatne pojedinosti pogledajte odjeljak Vodič za radne grupe ODMS R7.

Ako samo instalirate softver na daljinu za krajnjeg korisnika, tada odspojite s računala i pustite krajnjeg korisnika da pokrene softver sa svoje strane koji će se učitati bez ove pogreške. Do pogreške dolazi zato što za pristup računalu koristite vezu Windows Remote Desktop Connection, ako koristite neki drugi softver za daljinsku podršku, kao što su TeamViewer ili GoToAssist, tada tu pogrešku nećete dobiti.

Kontaktirajte nas Parralax
Doći u dodir

Usluga:

Brojevi za regiju
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy