Ovaj vodič vodi kroz instalaciju virtualnog upravljačkog programa klijenta Citrix ili Terminal Services na klijentskom računalu za okruženja Citrix XenApp ili usluga udaljene radne površine (Terminal Services).

Opširnije ...

Ovaj članak detaljno opisuje kako nadograditi sa ODMS R6 na ODMS R7. Nadogradnja omogućuje vam da zadržite svoje korisničke profile i postavke prilikom prelaska na novu verziju ODMS softvera.

Opširnije ...

Ovaj članak objašnjava poruku o pogrešci kada pokušavate pokrenuti ODMS softver dok ste u sesiji na udaljenoj radnoj površini, sesiji Citrix ili VMware.

Opširnije ...

Ovaj se članak opisuje kroz zasivljene mogućnosti kada pokušavate konfigurirati postavke ODMS-a.

Opširnije ...

Ovaj vodič opisuje kako riješiti probleme s prepoznavanjem uređaja preko Citrix-a.

Opširnije ...

Ovaj članak govori o tome kako riješiti poruku o pogrešci ispod licence prilikom pokretanja ODMS R7-a u načinu rada radne grupe.

Opširnije ...

Ovaj članak govori o tome kako konfigurirati postavke detektora uređaja.

Opširnije ...

Ako imate poteškoća s Prozor za ispravak teksta koji ne reproducira zvuk i tekst za isticanje, slijedite korake u nastavku kako biste riješili taj problem.

Opširnije ...

Ovaj članak opisuje kako instalirati ODMS R7 u probnom načinu rada.

Opširnije ...

Ovaj članak govori o tome kako dodati, konfigurirati i dodijeliti uređaj korisniku.

Opširnije ...