Slide 1

Znanja

Korak po korak vodiči, video priručnici i tehničke informacije

Prilagodite traku transkripcije

Ovaj članak opisuje kako se Transcribe Bar može prilagoditi.

Postavke trake preusmjeravanja mogu se prilagoditi tako da omogućuju veću fleksibilnost i funkcionalnost. Postavke kao što su način prikaza, duljina / preostali indikator vremena i prilagodba gumba mogu se sve konfigurirati u opcijama.

 

ODMS R7

Kako prilagoditi traku transkripcije

 • Kliknite Alati> Opcije> Korisničke postavke> Traka za transkripciju.

Prilagodite transkripcijsku traku 1

Način prikaza

Prilikom upisivanja diktata, možete odabrati dva načina prikaza. Standardni način prikaza ili način rada Transcribe bar.

 • Odaberite način prikaza omogućujući bilo koji od radio gumba.

Prilagodite transkripcijsku traku 2

Standardni prikaz

Prilagodite transkripcijsku traku 3 

Transkripcija trake

Prilagodite transkripcijsku traku 4

Duljina / preostalo vrijeme

Traka pretvorbe može se prilagoditi za prikaz vremenskih indikatora na dva različita načina. Duljina datoteke može biti prikazana ili preostalo vrijeme.

Prilagodite transkripcijsku traku 5

Prilagođavanje gumba

Gumbi se mogu dodati ili ukloniti u opcijama Transcribe bar.

 • Kliknite na određeni gumb, a zatim kliknite gumb Dodaj da biste ga prikazali. Tipka će se pomaknuti na stupac s desne strane (Prikazano).

 • Kliknite gumb Ukloni da biste prestali prikazivati ​​gumb. Zatim će se prebaciti na stupac s lijeve strane (Skriveno).

 • Kliknite U redu da biste spremili promjene i zatvorili prozor Opcije mogućnosti.

Prilagodite transkripcijsku traku 6

ODMS R6

Kako prilagoditi traku transkripcije

 • Kliknite Alati> Opcije> Korisničke postavke> Traka za transkripciju.

prilagodite traku pretvorbe u odms 1

Način prikaza

Prilikom upisivanja diktata, možete odabrati dva načina prikaza. Standardni način prikaza ili način rada Transcribe bar.

 • Odaberite način prikaza omogućujući bilo koji od radio gumba.

prilagodite traku pretvorbe u odms 2

Standardni prikaz

prilagodite traku pretvorbe u odms 3

Transkripcija trake

prilagodite traku pretvorbe u odms 4

Duljina / preostalo vrijeme

Traka pretvorbe može se prilagoditi za prikaz vremenskih indikatora na dva različita načina. Duljina datoteke može biti prikazana ili preostalo vrijeme.

prilagodite traku pretvorbe u odms 5

Prilagođavanje gumba

Gumbi se mogu dodati ili ukloniti u opcijama Transcribe bar.

 • Kliknite na određeni gumb, a zatim kliknite gumb Dodaj da biste ga prikazali. Tipka će se pomaknuti na stupac s desne strane (Prikazano).

 • Kliknite gumb Ukloni da biste prestali prikazivati ​​gumb. Zatim će se prebaciti na stupac s lijeve strane (Skriveno).

 • Kliknite U redu da biste spremili promjene i zatvorili prozor Opcije mogućnosti.

prilagodite traku pretvorbe u odms 6

SR2

Kako prilagoditi traku transkripcije

 • Kliknite Alati> Opcije> Korisničke postavke> Traka za transkripciju.

Prilagodite transkripcijsku traku 7

Način prikaza

Prilikom upisivanja diktata, možete odabrati dva načina prikaza. Standardni način prikaza ili način rada Transcribe bar.

 • Odaberite način prikaza omogućujući bilo koji od radio gumba.

Prilagodite transkripcijsku traku 8

Standardni prikaz

Prilagodite transkripcijsku traku 9

Transkripcija trake

Prilagodite transkripcijsku traku 10

Duljina / preostalo vrijeme

Traka pretvorbe može se prilagoditi za prikaz vremenskih indikatora na dva različita načina. Duljina datoteke može biti prikazana ili preostalo vrijeme.

Prilagodite transkripcijsku traku 11

Prilagođavanje gumba

Gumbi se mogu dodati ili ukloniti u opcijama Transcribe bar.

 • Kliknite na određeni gumb, a zatim kliknite gumb Dodaj da biste ga prikazali. Tipka će se pomaknuti na stupac s desne strane (Prikazano).

 • Kliknite gumb Ukloni da biste prestali prikazivati ​​gumb. Zatim će se prebaciti na stupac s lijeve strane (Skriveno).

 • Kliknite U redu da biste spremili promjene i zatvorili prozor Opcije mogućnosti.

Prilagodite transkripcijsku traku 12

Kontaktirajte nas Parralax
Doći u dodir

Usluga:

Brojevi za regiju
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy