Diktata radne površine

RecMic silueta 100x100 Promijenite evidenciju snimača za diktiranje na radnoj površini, prikazujući datume objavljivanja, ažuriranja i druge promjene proizvoda.

RM Series Zapis o promjenama

RecMicII raspon 100x100 Pogledajte dnevnik promjena RM serije za bilješke o izdanjima ažuriranja firmvera.

DR Serija promjena zapisa

DR raspon 100x100 Pogledajte dnevnik promjena DR serije za obavijesti o izdanju ažuriranja firmvera.