Klijent

Klijent
SOFTVER S CLIENT SOFTWARE -

Moduli Diktata i Transkripcije pružaju intuitivno korisničko iskustvo. Jednostavno i učinkovito, od govora do teksta. Za licence koje započinju sa SD26, ST26, SD11 ili ST11.

Zaslon:

Ovo je softver za poslovni raspon za licence koje započinju sa SD26 ili ST26, a koji korisnicima omogućuje preuzimanje datoteka s njihovih snimača poslovnog raspona putem softvera na njihovo računalo ili na mrežnu lokaciju. Ovaj se postupak može automatizirati.

Ovo je softver za poslovni raspon za licence koje započinju sa SD11 ili ST11, a koji korisnicima omogućuje preuzimanje datoteka s njihovih snimača poslovnog raspona putem softvera na njihovo računalo ili na mrežnu lokaciju. Ovaj se postupak može automatizirati.

Imajte na umu da je ovaj softver nadjačao DSS Player Standard Release 2.