Ako imate bilo kakvih upita, i dalje smo vam na raspolaganju da vam pomognemo u ovim nesigurnim vremenima.
Klizač

preuzimanja

Profesionalni - prilagodljiv - učinkovit

Klizač

Klijent

Klijent
SOFTVER S CLIENT SOFTWARE -

Moduli Diktata i Transkripcije pružaju intuitivno korisničko iskustvo. Jednostavno i učinkovito, od govora do teksta. Za licence koje započinju sa SD26, ST26, SD11 ili ST11.

Zaslon:

Ovo je softver za poslovni raspon za licence koje započinju sa SD26 ili ST26, a koji korisnicima omogućuje preuzimanje datoteka s njihovih snimača poslovnog raspona putem softvera na njihovo računalo ili na mrežnu lokaciju. Ovaj se postupak može automatizirati.

Ovo je softver za poslovni raspon za licence koje započinju sa SD11 ili ST11, a koji korisnicima omogućuje preuzimanje datoteka s njihovih snimača poslovnog raspona putem softvera na njihovo računalo ili na mrežnu lokaciju. Ovaj se postupak može automatizirati.

Imajte na umu da je ovaj softver nadjačao DSS Player Standard Release 2.

Stupite u kontakt!

foto 0345 521 8588 UK
foto 00 44 1582 483320 ROI
foto 00800 7000 1000 EMEA

Klizač