"دیدگاه شما، آینده ما"

هدف ما درک روابط و آرزوهای مشتریان ما و ایجاد محصولات از طریق تحقیقات بی پایان است. این روحیه اصلی فعالیت های شرکتی ما است که از زمان تاسیس ما تحمل کرده است. تبدیل ایده ها و رویاهای مردم به واقعیت. در این بخش شما می توانید بازخورد / ویژگی های جدید و رای دادن در موارد موجود.

اینجا کلیک کنید برای ارسال یک درخواست ویژگی یا ورود به سیستم برای مشاهده و رای دادن در درخواست های موجود. شما فقط درخواست های خود را به عنوان یک کاربر ثبت نام دریافت خواهید کرد اینجا کلیک کنید ثبت نام.