اگر سؤالی دارید ، ما هنوز در دسترس هستیم تا در این مواقع نامشخص به شما کمک کنیم.
لغزنده

خدمات

مراقبت های حرفه ای و قابل اعتماد

لغزنده

OPDSUPPORT فراهم می کند سطح جهانی سطح اول، سطح دوم و پشتیبانی سطح سوم برای همکاران Olympus Integration Partners. برنامه توسعه Olympus مجموعه ای کامل از منابع فنی، پشتیبانی و نرم افزار را برای ارتباط با سخت افزار و نرم افزار دیکته حرفه ای Olympus فراهم می کند.

برنامه توسعه دهنده

SDK Olympus Audio برای ادغام سخت افزارهای ضبط و رونویسی با برنامه های حزب 3rd استفاده می شود.
برنامه توسعه دهنده ما مجموعه کاملی از منابع فنی ، پشتیبانی و نرم افزاری را برای ارتباط با سخت افزار و نرم افزار دیکته Olympus فراهم می کند.

لغزنده

Olympus Audio SDK

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده