اگر سؤالی دارید ، ما هنوز در دسترس هستیم تا در این مواقع نامشخص به شما کمک کنیم.
لغزنده

درخواست ارتقاء مجوز دوره

این فرم برای افزودن مجوز حجم موجود برای نصب در حالت مستقل است. اگر شما به دنبال مجوز SCP خود هستید، باید با فروشنده Olympus تماس بگیرید تا این را برای شما ترتیب دهد.

مجوزهای موجود

لطفاً یک شناسه معتبر OVL وارد کنید ، این نباید با "O0" شروع شود. برای شناسه مجوز که با "O0" شروع می شود ، لطفاً مطابق با فرم های مجوز SCP ارتقاء خود را درخواست کنید.

OVL ID را می توان در گواهی نامه حجم یا در ایمیلی که به شما ارسال کردیم، پیدا کنید.

ورودی نامعتبر است

اگر در مورد صدور مجوز با ما تماس گرفتید، لطفا شماره مرجع SID موجود در ایمیل را وارد کنید

درباره شما

ضروری! لطفا مشخص کنید.

نام شرکت باید نامی را در گواهی مجوز صدور مجوزی که ما ارسال کردیم، مطابقت بدهیم

ضروری! لطفا مشخص کنید.

ضروری! لطفا مشخص کنید.

ضروری! لطفا مشخص کنید.

ضروری! لطفا مشخص کنید.

این آدرس ایمیل برای دریافت یک پاسخ ایمیل اتوماتیک با آدرس بازگشت و برای ارسال گواهی مجوز حجم استفاده می شود.

درخواست

ضروری! لطفا مشخص کنید.

NUMBER NUMBER مجوز مدول Dictation را که میخواهید مبادله کنید مشخص کنید.

تعداد مجوزهای ماژول رونویسی که میخواهید مبادله کنید را مشخص کنید.

لطفا تأیید کنید

اگر میخواهید ODMS را به صورت سکوت در حالت مستقل با مجوز حجمی بکار ببرید، بله را علامت بزنید. در غیر این صورت اگر از نرم افزار ODMS در حالت Workgroup استفاده می کنید، شماره را علامت بزنید

ورودی نامعتبر است

لطفا دستورالعمل های خاصی را در اینجا اضافه کنید

قوانین و مقررات

برای استفاده از این سرویس باید با شرایط و ضوابط ما موافقت کنید.

برای استفاده از این سرویس باید با سیاست حفظ حریم خصوصی خود موافقت کنید.

ورودی نامعتبر است

توجه داشته باشید: شما باید این پروانه ها را در اختیارتان داشته باشید، بنابراین می توان آنها را برای تکمیل این پروسه به ما ارسال کرد.

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده