ما ابزاری را برای تسهیل ذخیره مجوزهای نرم افزار Olympus برای هر شخصی که وارد آن شده است ایجاد کرده ایم.

"کلیدهای مجوز من" به شما امکان ذخیره و مدیریت کلیدهای مجوز خود را در یک راه حل ایمن ، در دسترس در سطح جهان و قدرتمند اعطا می کند. همچنین می توانید تمام کلیدهای مجوز خود را در پرونده .csv صادر کنید.

ادامه مطلب ...

Patch 6 اکنون در دسترس است ...

ادامه مطلب ...

DSS Player برای Mac 7.7.2 اکنون برای بارگیری در دسترس است ...

ادامه مطلب ...

پچ 5 برای ODMS 7.2.0 اکنون برای دانلود ...

ادامه مطلب ...

نسخه نرم افزار 1.03 اکنون برای دانلود ...

ادامه مطلب ...

به روز رسانی برای SCP، 7.2.1 منتشر شده است ...

ادامه مطلب ...

پچ 4 برای ODMS 7.2 اکنون برای دانلود ...

ادامه مطلب ...

Olympus Dictation برای به روز رسانی آیفون در حال حاضر در دسترس است ...

ادامه مطلب ...