اخبار

آخرین اطلاعات در مورد Olympus Dictation را همه در یک مکان پیدا کنید

لغزنده

نسخه جدید سیستم عامل برای محدوده RecMic II در دسترس است ...

بیشتر بخوانید: RecMic Firmware v1.11

نسخه جدید ODMS R7 برای بارگیری در دسترس است ...

بیشتر بخوانید: ODMS R7.3.0

اکنون یک بروزرسانی سیستم عامل برای DS-9500 برای بارگیری در دسترس است ...

بیشتر بخوانید: بروزرسانی سیستم عامل DS-9500 - 1.13

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده