اسلاید 1

دانش محور

راهنمای گام به گام ، آموزش فیلم ها و اطلاعات فنی

فایل را در ODMS دانلود کنید

ویدئو در این مقاله نحوه بارگیری فایل ها در نرم افزار مدیریت دیکته Olympus (ODMS) را توضیح می دهد.

با ما تماس بگیرید Parralax
با ما در تماس باشید

خدمات:

اعداد خاص منطقه
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy