دانش محور

راهنمای گام به گام ، آموزش فیلم ها و اطلاعات فنی

لغزنده

این راهنمای از طریق تنظیمات Dragon NaturallySpeaking در ODMS Dictation و Transcription Module می رود.

توجه داشته باشید: شما باید یک پروفایل اژدها آموزش دیده داشته باشید و ویژگی تشخیص صدا را فعال کنید تا پیکربندی نرم افزار ODMS برای استفاده از نمای اژدها شما انجام شود. کلیک اینجا کلیک نمایید برای راهنمایی در مورد چگونگی فعال کردن ویژگی تشخیص صدا.

 

با ما در تماس باشید

خدمات:

اعداد خاص منطقه
لغزنده