این راهنما از طریق چگونگی فعال کردن تنظیمات داده کار، به شما اجازه می دهد قبل از دانلود آنها به نرم افزار، ویژگی های فایل را بررسی و ویرایش کنید.

این تنظیم فقط در نرم افزار محدوده حرفه ای در دسترس است و می تواند در ماژول دیکتانس و ترانسپورتی ماژول فعال باشد.

تنظیمات داده شغلی را فعال کنید

  • بر روی ابزار و سپس گزینه ها کلیک کنید
  • روی گردش کار کلیک کنید
  • روی دانلود کلیک کنید
  • علامت جعبه "درخواست داده برای هر بار که یک فایل دانلود شده است.
  • روی OK کلیک کنید

فعال کردن تنظیمات داده شغل 1

هنگامی که یک ضبط کننده را برای دانلود یک فایل ضمیمه می کنید، می توانید پیشنمایش و ویرایش خواص فایل را مشاهده کنید. پس از انجام تغییرات روی Ok کلیک کنید و این فایل را با تغییراتی که انجام داده اید دانلود کنید.

فعال کردن تنظیمات داده شغل 2