این راهنما از طریق چگونگی پیکربندی پوشه برای ماژول Dictation ODMS و کشف پوشه برای ماژول ترانزیستور ODMS انجام می شود.

ادامه مطلب ...

ویدئو در این مقاله نحوه بارگیری فایل ها در نرم افزار مدیریت دیکته Olympus (ODMS) را توضیح می دهد.

ادامه مطلب ...

تشخیص صدا نیز می تواند در ماژول ترانسپورتی استفاده شود. این مقاله را برای ویدیوها درباره چگونگی پیکربندی و استفاده از این ویژگی مشاهده کنید.

ادامه مطلب ...

برنامه سفارشی سازی دستگاه برای پیکربندی ضبط صوت دیجیتال Olympus استفاده می شود. ویدیو را در این مقاله برای یادگیری نحوه مشاهده کنید.

ادامه مطلب ...

برای آموختن مزایای استفاده از برنامه پیکربندی سیستم، ویدیو را در این مقاله تماشا کنید.

ادامه مطلب ...