اگر میخواهید مجوز ODDS خود را برای سال آینده ادامه دهید، لطفا مراحل را دنبال کنید.

ادامه مطلب ...

این مقاله جزئیات نحوه تغییر رمز عبور خود را در پورتال دیکته و رمز عبور گوشی هوشمند خود را توضیح می دهد. باید آنرا فراموش کنی

ادامه مطلب ...

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اضافه کردن و انتخاب آدرس های ایمیل مختلف در برنامه Olympus Dictation ...

ادامه مطلب ...

ویدئوی این مقاله جزئیات نحوه استفاده از نرم افزار Dictation Olympus را توضیح می دهد.

ادامه مطلب ...

نحوه پیکربندی مجوزهای خود را پیدا کنید.

ادامه مطلب ...

پرسش و پاسخ