اگر سؤالی دارید ، ما هنوز در دسترس هستیم تا در این مواقع نامشخص به شما کمک کنیم.
لغزنده

دانش محور

راهنمای گام به گام ، آموزش فیلم ها و اطلاعات فنی

لغزنده

این مقاله می گوید چگونه می توانید مجوزهای ODDS را با استفاده از یک فایل CSV پیکربندی کنید.

بیشتر بخوانید: نحوه پیکربندی مجوزهای ODDS با استفاده از یک پرونده CSV

این مقاله نحوه لغو سفارش ODDS را در پرتال Olympus Dictation می گذرد.

بیشتر بخوانید: چگونه سفارش ODDS را لغو کنیم

در این مقاله یک مرور کلی از برنامه ، ویژگی ها و تنظیمات آن ارائه شده است ...

بیشتر بخوانید: Olympus Dictation App اجمالی GUI

این مقاله شامل آنچه می شود هنگامی که دادگاه سرویس تحویل دیکته Olympus شما تمام شده یا تقریباً تمام شده است.

بیشتر بخوانید: دادگاه ODDS - مراحل بعدی

پرسش و پاسخ

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده