ویدئو در این مقاله نحوه بارگیری فایل ها در نرم افزار DSL Player Olympus DSS Player Standard 2 (SR2) را دانلود می کند.

ادامه مطلب ...

این سند مرور کلی از رابط کاربری گرافیکی Olympus DSS Player Standard Dictation و نرم افزار Module Transcription را شرح داده و توضیح می دهد که کدام دکمه ها و بخش ها چه هستند.

ادامه مطلب ...

این مقاله شما را از طریق چگونگی پیکربندی شناسه نویسنده در ماژول Dictation Standard Release 2 انجام خواهد داد.

ادامه مطلب ...

این مقاله جزئیات نحوه ارسال دیکتات از طریق ایمیل به صورت دستی از نرم افزار DSS Player Standard را توضیح می دهد.

ادامه مطلب ...

این راهنما جزئیات نحوه پیکربندی نرمافزار را به صورت خودکار پس از دانلود از فایل ضبط کننده حذف می کند.

ادامه مطلب ...