تغییر سیاههها

نسخه ها ، به روزرسانی ها و تغییرات دیگر محصولات

لغزنده

دیکته دسک تاپ

RecMic شبح 100x100 سیاهههای مربوط به ضبط کننده ضبط دسکتاپ را تغییر داده و تاریخ انتشار، به روز رسانی و سایر تغییرات محصول را نشان می دهد.

تغییر سری سری RM

دامنه RecMicII 100x100 مشاهده تغییرات سری سری RM برای به روز رسانی نسخه های به روز رسانی سیستم عامل.

ورودی DR سری تغییر

DR محدوده 100x100 مشاهده تغییرات DR سری تغییر برای به روز رسانی نرم افزار به روز رسانی انتشار.

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده