تغییر سیاههها

نسخه ها ، به روزرسانی ها و تغییرات دیگر محصولات

لغزنده

سخت افزار

دیکته موبایل

DVR Silhouette نمایش سیاهههای مربوط به تغییر برای هر مدل ضبط کننده دیکته موبایل.

دیکته دسک تاپ

RecMic شبح 100x100 نمایش سیاهههای مربوط به تغییر برای هر مدل ضبط dictation دسکتاپ.

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده