ابزارگــان

ابزارگــان

مجموعه ای از نرم افزار و ابزار برای کمک و یا مکمل راه حل های دیکته Olympus Professional.

نمایش دادن:

SCP مشتری 7.2.2.5 جدید های

مشتری SCP مستقر در کامپیوتر مشتری است و اجازه می دهد تا تنظیمات را از SCP به سخت افزار انتقال دهد. مشتری SCP همچنین به عنوان "File Downloader" عمل می کند

نرم افزار مجوز رایگان برای مدیریت Olympus Professional Digital Voice Recorders.

  • هنگامی که RCT و Dragon به همان کامپیوتر نصب می شوند مسئله حل می شود، برخی از نسخه های Dragon ممکن است به درستی شروع نکنند.
  • اگر یک ترکیبی میانبر که شامل کلید Alt است را تنظیم کنید، از میان زبانه کنترل برنامه، میانبر به درستی اعمال نخواهد شد اگر در یک برنامه کاربردی در یک محیط صفحه کلید اروپایی استفاده شود.

این همیشه مورد نیاز نیست، اما باید اطمینان حاصل کنید که همه پرونده های برنامه Olympus پس از حذف، از یک رایانه حذف می شوند، از این ابزار استفاده کنید.

در یک محیط Workgroup، سرویس بی سیم ارتباطات می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تنظیم تنظیمات دستگاه و به روز رسانی سیستم عامل از برنامه تنظیمات سیستم به DS9500 از طریق یک شبکه Wi-Fi.

این ابزار برای تنظیم سوئیچ ها / پدال های پایه RS-28H و RS-31H استفاده می شود.