دانلود

حرفه ای - سازگار - کارآمد

لغزنده

سرور

سرور

دولت مرکزی شبکه های دیکته. طراحی شده برای سازمان های متوسط ​​تا بزرگ ، از مدیران IT برای نصب ، تنظیم و مدیریت مرکزی محیط ODMS R6 در حالت کارگروه پشتیبانی می کند. برای مجوزهایی که با RS26 و RL26 با مجوزهای صدا برای RD66 و RT66 شروع می شوند.

نمایش دادن:

این بسته شامل:

  • مدیر مجوز
  • پیکربندی سیستم برنامه / مدیر ابزار
  • سرویس مخزن
  • درایور مشتری v2.4.1 (32-bit / 64-bit) برای RDP و Citrix

این درایور Client Client پشتیبانی از ویندوز 10 را اضافه می کند.

این درایور سرویس گیرنده خدمات ترمینال اضافه می کند پشتیبانی برای ویندوز 10.

این بسته شامل:

  • پنل مدیریت RecMic
  • سرویس مخزن
  • مدیر سفارشی دستگاه

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده