مشتری

مشتری
نرم افزار SIDE CLIENT -

ماژول های Dictation و Transcription یک تجربه کاربری بصری و پیشرفته را ارائه می دهند. ساده، سریع و کارآمد از گفتار به متن.

نمایش دادن:

ODMS 6.4 محبوب

پرتاب ماژول دیکته / ترانکشن را در حالت مستقل یا حالت Workgroup نصب می کند، بسته به نوع کلید مجوز / نوع وارد شده در طول نصب.