رایج

رایج
نرم افزار SIDE CLIENT -

ماژول های Dictation و Transcription یک تجربه کاربری بصری و پیشرفته را ارائه می دهند. ساده، سریع و کارآمد از گفتار به متن.

نمایش دادن:

پرتاب ماژول دیکته / ترانکشن را در حالت مستقل نصب می کند، بسته به نوع کلید مجوز / نوع وارد شده در طول نصب.

یک برنامه کوچک برای دانلود بسته مشتری ODMS R7، از آن شما می توانید ماژول دیکته / ترانکشن را در یک حالت مستقل نصب کنید.