ODMS R7

ODMS R7
پیشرو صنعت نرم افزار مدیریت گردش کار

Olympus Dictation Management System (ODMS) انتشار نرم افزار 7 در قلب Olympus Dictation Solution است. مقیاس پذیر برای دفاتر کوچک و بزرگ با استفاده از حالت های مستقل و یا گروه کاری.

رایج SOFTWARE SIDE CLIENT - ماژول های Dictation و Transcription یک تجربه کاربری بصری و پیشرفته را ارائه می دهند. ساده، سریع و کارآمد از گفتار به متن.
کارگروه بسته کاری برای اداره مرکزی - مدیریت مرکزی آسان شبکه های دیکته. طراحی شده برای سازمان های متوسط ​​تا بزرگ، کاملا پشتیبانی از مدیران فناوری اطلاعات برای نصب، سفارشی و مرکزی مدیریت محیط ODMS در حالت Workgroup.
پچ های ارتقاء قابلیت و عملکرد - Olympus تحقیق و توسعه کار خستگی ناپذیر برای ارائه به طور مداوم توسعه و نوآوری.