مشتری

مشتری

یک تجربه کاربری بصری، اجازه ضبط، پخش، سازماندهی و ویرایش فایل های صوتی را می دهد.

نمایش دادن:

این به روز رسانی یک مسئله را حل میکند که در آن هنگام خروجی صوتی سوئیچ شده یا هدست خارجی در هنگام پخش فایل فیزیکی وارد / حذف می شود، خروجی صوتی حتی اگر صفحه نمایش همچنان پخش شود متوقف شود.

این به روز رسانی یک مسئله را حل میکند که در آن هنگام خروجی صوتی سوئیچ شده یا هدست خارجی در هنگام پخش فایل فیزیکی وارد / حذف می شود، خروجی صوتی حتی اگر صفحه نمایش همچنان پخش شود متوقف شود.

  • پشتیبانی از دستگاه DS-9500 / 9000 اضافه شده است.
  • پشتیبانی از DS-2600 اضافه شده است
  • پشتیبانی از دامنه RecMic II اضافه شده است.