DSS Player برای مک

DSS Player برای مک

DSS Player برای MAC ترکیبی از یک دیکته و راه حل دبیر. اجازه ضبط، پخش، سازماندهی و ویرایش فایل های صوتی.

مشتری یک تجربه کاربری بصری، اجازه ضبط، پخش، سازماندهی و ویرایش فایل های صوتی را می دهد.
پچ های ارتقاء قابلیت و عملکرد - Olympus تحقیق و توسعه کار خستگی ناپذیر برای ارائه به طور مداوم توسعه و نوآوری.