دانلود

حرفه ای - سازگار - کارآمد

لغزنده

نرم افزار

نرم افزار

برای بیش از 50 سال، Olympus یک شریک اعتماد به بخش پزشکی، حقوقی، مالی، دولتی و دیگر بخش ها است، و نرم افزار حرفه ای دیکته حرفه ای را که می تواند با نیازهای فرد شما سازگار باشد و کارآیی کار شما را افزایش دهد، ارائه می دهد.

ODMS R7 مدیریت صنعتی پیشرو در مدیریت گردش کار Software Olympus Dictation Management System (ODMS) انتشار نرم افزار 7 در قلب Olympus Dictation Solution است. مقیاس پذیر برای دفاتر کوچک و بزرگ با استفاده از حالت های مستقل و یا گروه کاری.
ODMS R6 Olympus Dictation Management System (ODMS) نرم افزار 6 منتشر می کند، ارائه می دهد تکنولوژی دیکته برای محیط های حرفه ای. مقیاس پذیر برای دفاتر کوچک و بزرگ با استفاده از حالت های مستقل و یا گروه کاری. لطفا توجه داشته باشید این نرم افزار توسط ODMS R7 جایگزین شده است.
DSS Player Standard DSS Player Standard اجازه می دهد تا کاربران را به سازماندهی و بایگانی دیکته و فایل های رونویسی را به روش ساده است. این نرم افزار برای کاربران فردی به دفاتر کوچک طراحی شده است.
DSS Player برای مک DSS Player برای MAC ترکیبی از یک دیکته و راه حل دبیر. اجازه ضبط، پخش، سازماندهی و ویرایش فایل های صوتی.
ابزارگــان مجموعه ای از نرم افزار و ابزار برای کمک و یا مکمل راه حل های دیکته Olympus Professional.

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده