دانلود

حرفه ای - سازگار - کارآمد

لغزنده

نرم افزار

نرم افزار

مدیریت صنعتی مدرن -

راهکارهای Dictation Olympus برای دفاتر کوچک و بزرگ مقیاس پذیر هستند. تجربیات بصری و پیشرفته (ساده، سریع و کارآمد از گفتار به متن) و پشتیبانی پیشرفته برای مدیران فناوری اطلاعات برای نصب، سفارشی کردن و مدیریت مرکزی.

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده