نرم افزار

نرم افزار

مدیریت صنعتی مدرن -

راهکارهای Dictation Olympus برای دفاتر کوچک و بزرگ مقیاس پذیر هستند. تجربیات بصری و پیشرفته (ساده، سریع و کارآمد از گفتار به متن) و پشتیبانی پیشرفته برای مدیران فناوری اطلاعات برای نصب، سفارشی کردن و مدیریت مرکزی.