دیکته موبایل

دیکته موبایل

فایل های متفرقه برای ضبط صوت دیجیتال Olympus Professional.

نمایش دادن:

فایل ODI.bin برای DS-9500 که اسلات کارت SD را غیرفعال کرده و دستگاه را به یک کلاس ذخیره سازی (همه تنظیمات دیگر به طور پیش فرض) را تنظیم می کند.

فایل ODI.bin برای DS-9500 که ویژگی powerave را غیرفعال کرده و زمان روشنایی را به 5 دقیقه تنظیم می کند (همه تنظیمات دیگر به طور پیش فرض).